Ga direct naar

Circulair onderhoud in de procesindustrie

De HZ-lectoraten Asset Management en Data Science werken in dit project samen met publieke en private partners om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.

Via praktijkonderzoek en demonstraties wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken, zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. De partners kijken onder meer naar het hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij het vernieuwen van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor het reinigen van afvalwater die het gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen.

Levensvatbaar

Verder worden nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Telkens staat de vraag centraal of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor ondernemingen.

Het project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het wordt begeleid door het Nederlandse Kennis en innovatiecentrum voor Maintenance in de Procesindustrie (Ki<|MPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS).

Meer informatie: https://www.kicmpi.com/circulair-onderhoud.

Onderzoekers

Met een financiële bijdrage van

Interreg Vlaanderen Nederland