Ga direct naar

CBCI

Circular Bio-based Construction Industry

Het Europees gesubsidieerde project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector.Circulair en biobased bouwen
De bouw is een grootverbruiker van materialen en is verantwoordelijk voor ongeveer 33% van de totale CO2-uitstoot. Momenteel zijn de gebruikte componenten en materialen vaak niet aanpasbaar tijdens de levenscyclus. En zijn ze ook niet gemaakt van hernieuwbare, biobased materialen. Dit komt omdat de meeste bouwprojecten nog steeds op een lineaire manier zijn ontworpen, wat hergebruik van materiaal bemoeilijkt. Een transitie van de huidige ‘lineaire bouw’ naar een biobased, circulaire bouw is noodzakelijk.

Integrale aanpak
Om circulair en biobased bouwen te kunnen realiseren is een integrale aanpak nodig waarin processen, disciplines, bedrijven en wet- en regelgeving veranderd moeten worden. Dit betekent dat bestaande rollen van belanghebbenden in de bouwsector zullen veranderen en nieuwe rollen nodig zijn. We ontwikkelen binnen CBCI een aanpak die samenhang garandeert tussen technische, juridische en sociale aspecten, en businessmodellen om biobased en circulair te kunnen ontwerpen en bouwen. De insteek is dat wat wij ontwikkelen vervolgens op industriële schaal gemaakt kan worden.

CBCI

Living labs, prototyping, en real life toepassingen
Binnen het CBCI-project zorgen we voor een effectieve leerervaring en kennisdeling door alle fasen in de ontwikkelingsprocessen vast te leggen en te analyseren, bijvoorbeeld via workshops, prototyping, living labs en real-life case-studies.

Twee real-life bouwprojecten vormen de kern van het CBCI-project en dit zijn de zogenaamde living labs. Het eerste living lab is de uitbreiding van de GGZ-kliniek van de zorgorganisatie Emergis in de provincie Zeeland. De tweede is een nieuwbouw project van de KU Leuven voor de universiteitscampus in Gent, België. Sinds de start van het project zijn er cruciale keuzes gemaakt bij de aanbesteding van de living labs. Voor projectpartner Emergis (NL) werd een Design & Build-aanbesteding gekozen voor de totale renovatie en nieuwbouw, terwijl projectpartner KU Leuven (BE) alleen Design & Build heeft gekozen voor de structuur en het skelet, terwijl er voor de plug-in modules is gekozen voor lease voor de HVAC-systemen plus de sanitaire en technische installaties. Door co-creatie zullen het CBCI-team en de geselecteerde aannemers de ontwerp- en materiaalkeuzes verder uitwerken.

Binnen het project werken we samen met stakeholders en experts om gevelelementen te ontwikkelen die niet alleen in het lab als prototypes worden getest, maar ook daadwerkelijk binnen de Living labs worden toegepast. Het ontwerpen, testen en produceren van de prototypes vindt plaats in labs in België (WTCB), Nederland (SPARK Maker Space Lab) en het Verenigd Koninkrijk (BRE Centre for Innovative Construction Materials). Deze faciliteiten stellen onze onderzoekers in staat gebruik te maken van de modernste productietechnieken en onderzoeksfaciliteiten. Materialen die in de eerste testrondes zijn meegenomen zijn bijvoorbeeld schapenwol, hout, nabasco, metisse en gras.

Projectresultaten en tentoonstellingen
De output van het project omvat verschillende publicaties, korte films, een praktische gids en een haalbaarheidsstudie. Dit alles zal huidige en toekomstige professionals in de bouwsector inspiratie en praktische informatie bieden die ze in elke fase van hun bouwprojecten kunnen gebruiken.
De leerresultaten van het project en de ontwikkelde materialen zullen uiteindelijk samenkomen in een tentoonstelling georganiseerd bij Kamp C in Westerlo, België en in een mobiele tentoonstelling die naar verschillende locaties zal reizen. Om de resultaten van het project voor de lange termijn te behouden, wordt ook gewerkt aan een praktische gids en ondersteunend lesmateriaal voor professionals en studenten.

Publicatie: Vijf bouwstenen voor circulair biobased bouwen
De eerste publicatie binnen het project, de white paper “Vijf bouwstenen voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven”, is gepubliceerd in november 2020. De vijf bouwstenen die in deze white paper worden geïdentificeerd zijn Betaalbaar, Flexibel, Passief, Integraal, en Traditioneel eigenaarschap. Deze praktische white paper is gratis te downloaden in het Engels, Nederlands en Frans via de HBO-Kennisbank.

Samenwerking

In dit project werken wij als HZ University of Applied Sciences samen met 9 andere kennisinstellingen en -organisaties en ruim 20 observer partners uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

De 9 andere projectpartners zijn:

Binnen HZ University of Applied Sciences zijn betrokken: Lectoraat Biobased Bouwen (onderdeel van Centre of Expertise Biobased Economy) en Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren.

Draag bij aan een circulaire en biobased bouwsector!
Onze onderzoek aanpak met een focus op ontwerpend onderzoeken kenmerkt zich door een iteratieve aanpak en de betrokkenheid van een breed scala aan stakeholders en experts. We organiseren workshops en bijeenkomsten om meer te weten te komen over alle verschillende perspectieven en proberen belanghebbenden van het project op verschillende manieren en kanalen te betrekken. U kunt zich aanmelden voor de CBCI-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle CBCI-activiteiten. Wilt u meer betrokken worden bij dit project en weten hoe u kunt bijdragen? Neem dan contact op met het projectteam via info.CBCI@avans.nl of direct via een van de projectpartners.

Ondersteuning
Het totale project heeft een looptijd van bijna 4 jaar, tot 30 september 2022. En een omvang van bijna € 7 miljoen. CBCI is een project van Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dit is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de financiers.

Partner

Website Link

Agrodome

https://www.agrodome.nl/

Avans

https://www.avans.nl/international/for-international-organisations/centres-of-applied-research/technical-innovation/projects-overview/circular-biobased-construction-industry

BBRI

https://www.bbri.be/homepage/index.cfm

Emergis

https://www.emergis.nl/over-emergis/cbci/

HZ

https://hz.nl/projecten/cbci

Kamp C

https://www.kampc.be/

KU Leuven

https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/sustainable-buildings/cbci

Provincie Zeeland

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/zeeen-programma/project-circular-biobased-construction-industry

U. Bath

https://www.bath.ac.uk/research-centres/centre-for-innovative-construction-materials/

VCB

http://www.vcb.be/