Ga direct naar

CASCADE

In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe) werkt het lectoraat Healthy Region samen met partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland aan een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Het te ontwikkelen zorgmodel wordt ondersteund met e-health en professionalisering voor alle betrokkenen. In het project wordt een internationaal ‘Centre of Excellence’ ontwikkeld; een lerend netwerk voor de vier partnerregio’s.

Het is de bedoeling om met het project 11,6 miljoen euro aan zorgkosten te besparen, vooral door onnodige zorg te vermijden, zoals het verminderen van langdurige ziekenhuisopnames van ouderen met dementie.

Het CASCADE-project wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 (project eindigt in maart 2023 vanwege Covid-19), gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectpartners investeren bovendien zelf 3,7 miljoen eigen middelen. Het project past in één van de drie doelstellingen van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, rond langdurige zorg waarbij de verbetering van de zorg, de betaalbaarheid ervan en de verhoging van de zorgkwaliteit met elkaar verbonden worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Iris van de Velde: i.vd.velde@hz.nl.

Onderzoekers

Olaf Timmermans Lector Healthy Region
Nicolette de Klerk-Jolink Docent-onderzoeker Healthy Region