Ga direct naar

​Building for Nature

Dijken en vooroevers worden tegenwoordig, naast hun belangrijkste functie als bescherming tegen hoogwater, ook gezien als multifunctionele constructies. De doelstelling van het project Building for Nature is om het ontwerpproces en de constructie van dijken en vooroevers te innoveren vanuit andere functies: als object dat een meerwaarde kent voor de natuur en daarmee interessant wordt voor meerdere gebruikers als duikers, sportvissers, schelpdierkwekers en dergelijke. Dit creëren van een bepaald ecosysteem door geselecteerde materialen in speciale vormen te gebruiken, wordt Building for Nature genoemd (BfN).

Het building for Nature project
Om de BfN-ontwerpen te optimaliseren, dient kennis te worden opgebouwd over de relaties tussen fysische randvoorwaarden, zoals de diepte in het water, de golfenergie en de stroomsnelheid,en over waterbouwkundige sturingsvariabelen, zoals de hardheid en ruwheid van het materiaal en de holtes in en tussen objecten en de benutting door planten- en diersoorten.  Bovendien moet de kennis van deze relaties worden vertaald in veilige(re), eenvoudig te onderhouden, technisch haalbare, ruimtelijk inpasbare, kosteneffectieve en duurzame ontwerpen die gewenst recreatief of economisch medegebruik maximaal faciliteren.

Het onderzoek leidt tot nieuwe kennis over hoe de aanwezigheid van planten- en diersoorten gerelateerd is aan de fysische milieugradiënten en aan de dominante waterbouwkundige variabelen. Tevens leidt het onderzoek tot nieuwe kennis over ontwerpcriteria voor praktisch goed toepasbare BfN-constructies. Deze kennis wordt gebruikt om hulpmiddelen voor de beroepspraktijk te ontwikkelen en onderwijs aan de HZ te vernieuwen.

Belangrijk product van het project is een Expertise Tool BfN, waarin onderzoeksresultaten en praktische documenten en materiaal (inclusief foto’s, video) wordt gestructureerd aan de hand van een processchema (van ontwerp tot realisatie en beheer) en via DeltaExpertise-site beschikbaar wordt gemaakt voor gebruiker. Dit product wordt ook na afloop doorlopend verrijkt/geactualiseerd door gebruik in het onderwijs en door de Community of Practise die eraan is gekoppeld. Andere resultaten zijn een handboek BfN, een leaflet BfN, een Masterclass BfN, een onderzoeksrapport, diverse publicaties, artikelen, presentaties, workshops en een slotconferentie.

Partners
De onderzoeksgroep Building with Nature van HZ Delta Academy Applied Research Centre is de penvoeder van het project Building for Nature. Partners betrokken bij dit project zijn: Rijkswaterstaat Zee en Delta, Projectbureau Zeeweringen, Zeeuwse Stromen B.V., Haringman Betonwaren B.V., Deltares, IMARES Wageningen UR, Stichting Ecoshape, Roem van Yerseke en Vereniging van beroepsvissers op de Ooster-, Westerschelde en Voordelta.

Matthijs Boersema is contactpersoon voor dit project.