Ga direct naar

Alcoholgebruik onder Zeeuwse jongeren

Jongeren in Zeeland drinken te veel en te vaak alcohol. Alcohol is vooral voor jongeren schadelijk voor de gezondheid. Daarnaast remt alcohol de ontwikkeling van jonge hersenen. Jeugd en alcohol is een integraal vraagstuk, waar ook vergunningverlening, handhaving, jeugdbeleid, sportbeleid en onderwijsbeleid bij betrokken zijn.

Onder de noemer ‘Laat ze niet (ver)zuipen!' bundelt Zeeland de krachten om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Doel van deze campagne is de inwoners van Zeeland bewust te maken van de risico's van (overmatig) alcoholgebruik door jongeren en hen actief te betrekken bij activiteiten om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken. Studenten van HZ University of Applied Sciences hebben al meerdere onderzoeken uitgevoerd voor deze campagne, waaronder onderzoek naar de attitude van ouders en jongeren en onderzoek naar alcoholgebruik in sportkantines.