Ga direct naar

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ) is een regionaal project gericht op het opzetten van een duurzaam samenwerkingsverband met als doel om de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen in Zeeland te verhogen door de ouderenzorg te verbeteren. Het ontwikkelen, implementeren en uitwisselen van kennis binnen de AWOZ draagt bij aan het realiseren van dit doel.

Bij de AWOZ zijn de volgende partijen betrokken: Adrz, Erasmus Universiteit, GGD Zeeland, Allévo, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, de provincie Zeeland, SVRZ, WVO Zorg, Zorggroep Ter Weel, Zorgstroom, POSO en ZorgSaam.

De AWOZ wil een verbindend, neutraal platform zijn voor alle Zeeuwse partijen die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en dienstverlening voor ouderen. Als vitale werkplaats voor de ouderenzorg wil ze bruggen slaan tussen onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs en dat er structureel wordt samengewerkt aan projecten voor kennisontwikkeling en implementatie.

Een aantal voorbeelden van projecten binnen de AWOZ:

  • Radio Geluk 2.0: een project samen met de Zeeuwse Muziekschool waarin muziek wordt ingezet als middel tegen sociale isolatie van (dementerende) ouderen. In de huidige tijd is muziek belangrijker dan ooit in de strijd tegen vereenzaming en sociale isolatie onder ouderen.
  • Grip op eenzaamheid: een project waarin een korte e-learning module wordt ontwikkeld voor studenten, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgmedewerkers om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken.
  • Buddy project: hierin worden studenten gekoppeld aan een ouder iemand en brengen ze gedurende het schooljaar wekelijks tijd met elkaar door. Doel van dit project is om student op een positieve manier kennis te laten met de oudere doelgroep en om ouderen een zinvolle tijdsbesteding te bieden.

Kijk voor meer informatie over de AWOZ op www.awoz.nl of neem contact op met coördinator Nathalie van de Zande via info@awoz.nl.

Onderzoekers

Nathalie van de Zande Docent-onderzoeker Healthy Region