Ga direct naar

Aanjaagprogramma voor toeristische ondernemers

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zijn in opdracht van Provincie Zeeland van start gegaan met een Aanjaagprogramma voor de Zeeuwse vrijetijdssector. Het is een programma dat is samengesteld voor ondernemers in de vrijetijdssector en hen helpt op een innovatieve en duurzame manier met de doorontwikkeling van hun bedrijf.

Hiermee ontstaan bedrijven die klaar zijn voor de toekomst.

Aanleiding

Veel Zeeuwse toeristische ondernemers zijn op zoek naar inspiratie, ideeën, ondersteuning en financiering voor hun doorontwikkeling. Denk aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering, verduurzaming, technologie, circulaire toepassingen en natuur & landschapsontwikkeling.

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van regio’s. De REACT-EU-middelen zijn onderdeel van het coronaherstelpakket van de EU en dienen ter overbrugging naar een lange termijn herstelplan.

Het geld wordt weggezet onder de lopende Europese regionale programma’s, waaronder OPZuid. Ruim negen miljoen euro uit de subsidiepot gaat naar Zeeland. Het Aanjaagprogramma Innovatie Vrijetijdssector is een van de zestien Zeeuwse projecten die subsidie ontvangen.

Aanjagers

Verduurzaming en vernieuwing zijn belangrijk voor de toekomst van bedrijven in de Zeeuwse vrijetijdssector. Het Aanjaagprogramma Innovatie biedt ondernemers een helpende hand door hen te inspireren, ondersteunen en financieren. Dit gebeurt binnen actuele thema’s zoals energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en digitalisering.

Het programma zorgt voor een complete aanpak. Er zijn inspiratiesessies waarin kennis en ervaringen worden gedeeld, ondernemers krijgen ondersteuning bij hun innovatievraagstukken en er wordt ondersteuning aangeboden voor samenwerkingsverbanden.

Bedrijven die willen innoveren of een verduurzamingsvraag hebben kunnen contact opnemen met NV Economisch Impuls Zeeland.

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme richt zich op de uitvoering van inspirerende activiteiten en kennisontwikkeling. Dit betekent dat ze kennis ontwikkelt op verschillende thema’s. De uitvoering van kennisopbouw is gericht op het delen van de opgedane kennis met de sector en daarbuiten. Er vindt onderzoek plaats naar:

  • Klimaatadaptatie: In samenwerking met het lectoraat Resilient Delta is HZ KCKT een kansenkaart klimaatadaptatie aan het ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op de vraag waar kansen en bedreigingen liggen voor ondernemers wanneer we praten over klimaatadaptatie?
  • Nieuwe verdienmodellen: HZ KCKT doet samen met HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren onderzoek naar duurzame verdienmodellen waarbij de focus ligt op maatschappelijke waarde creatie.
  • Digitalisering: HZ Kenniscentrum Kusttoerisme organiseert in samenwerking met het HZ-lectoraat Data Science webinars om ondernemers voor te bereiden op datagedreven ondernemerschap.

Heeft u vragen over één of meerdere van deze onderzoeken? Neem dan contact op.

Onderzoekers

Met een financiële bijdrage van

Banner verantwoording Z GRID