Unieke professional master

Als je kiest voor de master River Delta Development:

  • verwerf je diepgaande kennis over het systeem van een rivierdelta door anderhalf jaar (3 x 30 EC) te werken in en te leren over de verschillende deelgebieden, te weten kust, riviersystemen en stedelijk water;
  • verwerf je kennis van en inzicht in transitieprocessen, systeemveranderingen en onderzoeksmethoden;
  • werk je met de nieuwste inzichten en methoden in deltatechniek, -design en –governance door deel te nemen aan onderzoeksprogramma’s van drie hogescholen;
  • ontwikkel je je persoonlijke en professionele competenties door innovatieve onderwijsmethoden gebaseerd op een didactisch onderbouwd competentieprofiel, met toetsing van het eindniveau in een assessment door deltaprofessionals, lectoren, onderzoekers en docenten.

De master River Delta Development is de enige professional masteropleiding op dit gebied binnen het hbo in Nederland. Alle andere watergerelateerde masters worden aangeboden door universiteiten. Een masteropleiding binnen het hbo onderscheidt zich door een praktijkgerichte aanpak, intensieve samenwerking met het werkveld (o.a. in Living Labs) en een brede blik op de materie (in dit geval de rivierdelta).