Projecten en publicaties

Op diverse kennisgebieden wordt praktijkgericht onderzoek gedaan.

Filter

Aahminozuren!

Marine Biobased Specialties

Alcoholgebruik onder Zeeuwse jongeren

Onderzoek van HZ-studenten naar het alcoholgebruik van Zeeuwse jongeren

Healthy Region

AquaVLAN 2

Onderzoek om belemmeringen weg te nemen zodat de aquacultuursector in de grensregio.

Aquaculture in Delta Areas

​Building for Nature

Het ontwerpproces en de constructie van dijken en vooroevers innoveren.

Building with Nature

Cascade

Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe

Healthy Region

CBCI

Circular Biobased Construction Industry

Biobased Bouwen

Circulair Onderhoud in de Maintenance Procesindustrie

Onderzoek naar materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen

Data Science

Circular Seaweed feed

Marine Biobased Specialties

CoastObs

Aquaculture in Delta Areas

Empowering disabled people

Een onderzoek naar belangrijke factoren die bijdragen implementatie van technologie in de zorg.

Healthy Region

ENSURE

Het internationale project ENSURE zorgt er, middels peer-to peer-methodiek, voor dat mensen beter kunnen integreren in de samenleving. Er wordt gewerkt aan een nieuw kosteneffectief, geëvalueerd model om kwetsbaarheid en de kloof tussen mensen en overheidsdiensten te verminderen en te voorkomen.

Healthy Region

FACET

Faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme & recreatiesector

Kenniscentrum Kusttoerisme

Financiële ouderenmisleiding

Hoe kunnen notarissen en financiële dienstverleners hiermee om gaan?

Healthy Region

FRAMES: Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety

Het verminderen van de impact van overstromingen vanuit zee, rivieren en door extreme neerslag.

Resilient Deltas

FRAMES: Ontwikkeling van meerlaagse waterveiligheid in de Noordzee regio

Ontwikkeling van meerlaagse waterveiligheid in de praktijk vraagt om adaptief vermogen; geleerde lessen uit een lerende evaluatie van pilotprojecten in de Noordzee regio

Resilient Deltas

FRESH4Cs

FRESH4Cs; alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden.

Water Technology

Gezond in Zeeland

Gezond in Zeeland: Zeeuwse visie op gezondheid door onderzoekers en ondernemers

Healthy Region

Gezonde kansen in Goes

​Advies inzake het minimaliseren van gezondheidsrisico’s van bewoners in vijf verschillende wijken in de gemeente Goes.

Healthy Region

GO-Fresh II

In dit project draait het om de opslag van zoet water in natte periodes en het gebruik daarvan in tijden van droogte in deltagebieden.

Water Technology

Grenzeloos Biobased Onderwijs

Ontwikkelen van vraaggerichte onderwijs- en nascholingsprogramma's op secundair, hoger én universitair niveau op het gebied van biobased economy.

Centre of Expertise Biobased Economy

Groene Revolutie - Zeeuwse Schoolpleinen

Hoe staat het in Zeeland met de schoolpleinen? Zijn ze overwegend grijs of juist groen? Wat doet het plein met leerlingen, en hoe ervaren leerkrachten hun plein?

Healthy Region

I-KNOW-HOW

Integrated Knowledge & coaching service to support people with cancer in how to remain in or return to work.

Expertise and Valorisation Management

Improved

Een breed consortium gaat onderzoek doen naar technieken om zoet water te zuiveren voor de industrie.

Water Technology

INCASE

Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met behulp van slimme technologieën?

Delta Power

Intervence implementatie gezinsgericht werken

Implementeren van Gezinsgericht Werken in regioteams.

Healthy Region

Kansen van robotisering voor Zeeland

Onderzoek naar de effecten van de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie.

Business Intelligence & Analytics

Kennis over zeegras in de DeltaExpertise-site

Building with Nature

Kustlaboratorium

Concrete aanbevelingen voor kansrijke locaties en inrichting van aquacultuur activiteiten in Waterdunen.

Aquaculture in Delta Areas

Meerwaarde met mosselen

Een onderzoek naar de mogelijkheden om litorale mosselbanken in de Oosterschelde aan te leggen.

Building with Nature

Mobility Opportunities Valuable to Everybody (MOVE)

Een internationaal samenwerkingsverband met een Zeeuws karakter gericht op het co-creëren van meer duurzame mobiliteitsoplossingen in (semi) plattelandsregio’s en klein stedelijke gebieden.

Kenniscentrum Kusttoerisme

MONUMENT

Onderzoek naar het versterken van veerkracht en het doorzettingsvermogen van de mantelzorgers, zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven.

Healthy Region

Nereus

Water Technology

Oesterdam

Monitoren van en onderzoek naar de effecten van het tegen gaan van zandhonger bij de Oesterdam.

Delta Platform

Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar motiverend onderwijs, leren op maat en de school als lerende organisatie.​

Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs

Onderzoek naar gebruikersvriendelijkheid van apps

​In dit onderzoek gaat het om de apps ZWIP en ICARUS voor patiënt, mantelzorger en zorgverlener en het effect op de samenwerking tussen zorgverleners.

Healthy Region

Overleven met Kanker

Het project 'Overleven met Kanker' is een Living Lab waarin studenten, onderzoekers en professionals samenwerken aan een complexe uitdaging.

Expertise and Valorisation Management

Perkpolder

Moniteren van en onderzoek naar gebiedsontwikkeling bij Perkpolder.

Delta Platform

Polder2C's: Living lab Hedwige-Prosperpolder

Is de kustbescherming veilig genoeg en hoe effectief is de noodhulp wanneer er een dijk breekt? Hoe kan de combinatie van kustbescherming en noodhulp effectief blijven wanneer er een noodsituatie uit breekt?

Building with Nature

Ports Energy and Carbon Savings (PECS)

Hoe kunnen havens verduurzamen?

Delta Power

Productiefactoren Mosselcultuur Oosterschelde

In het project PROFMOS, dat staat voor ‘Productiefactoren Mosselcultuur Oosterschelde’, wordt onderzoek gedaan naar het kweken van mosselen in de Oosterschelde.

Delta Platform

Professionals en de zelfredzame burger

Het vervolgonderzoek op 'resilient deltas' waarin kennis en vaardigheden worden opgedaan voor het co-regisseren van veiligheid van burgers, bedrijfsleven en veiligheidsprofessionals.

Delta Platform

​PROFIT

Via big data naar kennis en innovatie in de vrijetijdseconomie

Kenniscentrum Kusttoerisme

Puur Natuur: 100% Biobased

Marine Biobased Specialties

Rammegors

Een project waarin gemonitord wordt hoe bodemleven, bodemchemie en vegetatie zich ontwikkelen in een verziltend zoetwatergebied.

Delta Platform

Resilient Deltas

​Onderzoek naar veerkracht van gemeenschappen in Zeeuwse delta

Resilient Deltas

Robuust Watersysteem

Een efficiënte waterkringloop voor heel Zeeuws-Vlaanderen.

Water Technology

Robuuste Algenkweek voor Aquacultuur

Onderzoek naar commercieel haalbare, kwalitatief hoogstaande en stabiele algenkweek.

Aquaculture in Delta Areas

Rode muggenlarven

Een onderzoek naar de kweek van rode muggenlarven, een voedingsbron voor aquariumvissen.

Aquaculture in Delta Areas

Roggenplaat

Verloren zand terugbrengen op de zandplaat in de Oosterschelde, zodat vogels er kunnen eten en zeehonden er kunnen rusten.

Delta Platform

SAIL

Stay Active and Independant for Longer (SAIL) is een internationaal project waarbij onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsindustrie met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen.

Healthy Region

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×