Projecten en publicaties

Op diverse kennisgebieden wordt praktijkgericht onderzoek gedaan.

Filter

AquaVLAN 2

Onderzoek om belemmeringen weg te nemen zodat de aquacultuursector in de grensregio kan doorgroeien naar een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector.

Aquaculture in Delta Areas

​Building for Nature

In dit project wordt het ontwerpproces en de constructie van dijken en vooroevers geïnnoveerd, zodat deze ook meerwaarde hebben voor natuur. Op die manier worden dijken en vooroevers interessant voor meerdere gebruikers, zoals duikers, sportvissers, scheldierkwekers en dergelijke.

Building with Nature

Empowering disabled people

Een onderzoek naar belangrijke factoren die bijdragen aan succesvolle implementatie van technologie in de zorg.

Healthy Region

Financiële ouderenmisleiding

Hoe kunnen notarissen en financiële dienstverleners hiermee om gaan?

Healthy Region

Foodport Zeeland

Hoe kan de foodsector afvalwater hergebruiken?

Water Technology

Gezonde kansen in Goes

​Advies inzake het minimaliseren van gezondheidsrisico’s van bewoners in vijf verschillende wijken in de gemeente Goes.

Healthy Region

GO-Fresh II

In dit project draait het om de opslag van zoet water in natte periodes en het gebruik daarvan in tijden van droogte in deltagebieden.

Water Technology

Hergebruik industriewater

​Bedrijven met een groot watergebruik in de productieprocessen hebben de ambitie om minder afhankelijk te zijn van externe inname.

Water Technology

Improved

Een breed consortium gaat onderzoek doen naar technieken om zoet water te zuiveren voor de industrie.

Water Technology

INCASE

Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met behulp van slimme technologieën?

Delta Power

Intervence implementatie gezinsgericht werken

Implementeren van Gezinsgericht Werken in regioteams.

Healthy Region

Kennis over zeegras in de DeltaExpertise-site

Building with Nature

Kustlaboratorium

Concrete aanbevelingen voor kansrijke locaties en inrichting van aquacultuur activiteiten (voornamelijk het telen van zilte gewassen en schelpdieren) in Waterdunen.

Aquaculture in Delta Areas

Meerwaarde met mosselen

Een onderzoek naar de mogelijkheden om litorale mosselbanken in de Oosterschelde aan te leggen.

Building with Nature

Oesterdam

Monitoren van en onderzoek naar de effecten van het tegen gaan van zandhonger bij de Oesterdam.

Building with Nature

Onderzoek naar gebruikersvriendelijkheid van apps

​In dit onderzoek gaat het om de apps ZWIP en ICARUS voor patiënt, mantelzorger en zorgverlener en het effect op de samenwerking tussen zorgverleners.

Healthy Region

Overleven met Kanker

Het project 'Overleven met Kanker' is een Living Lab waarin studenten, onderzoekers en professionals samenwerken aan een complexe uitdaging.

Expertise and Valorisation Management

Perkpolder

Moniteren van en onderzoek naar gebiedsontwikkeling bij Perkpolder.

Building with Nature

Productiefactoren Mosselcultuur Oosterschelde

In het project PROFMOS, dat staat voor ‘Productiefactoren Mosselcultuur Oosterschelde’, wordt onderzoek gedaan naar het kweken van mosselen in de Oosterschelde.

Aquaculture in Delta Areas

Proeftuin Zoetwater

Riet kan zoetwatervoorziening in deltagebieden vergroten

Water Technology

Professionals en de zelfredzame burger

Het vervolgonderzoek op 'resilient deltas' waarin kennis en vaardigheden worden opgedaan voor het co-regisseren van veiligheid van burgers, bedrijfsleven en veiligheidsprofessionals.

Resilient Deltas

​PROFIT

Via big data naar kennis en innovatie in de vrijetijdseconomie

Kenniscentrum Kusttoerisme

Rammegors

Een project waarin gemonitord wordt hoe bodemleven, bodemchemie en vegetatie zich ontwikkelen in een verziltend zoetwatergebied.

Building with Nature

Resilient Deltas

​Onderzoek naar veerkracht van gemeenschappen in Zeeuwse delta

Resilient Deltas

Robuust Watersysteem

Een efficiënte waterkringloop voor heel Zeeuws-Vlaanderen.

Water Technology

Robuuste Algenkweek voor Aquacultuur

​In het RAAK-PRO project Robuuste Algenkweek voor Aquacultuur wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar de realisatie van een commercieel haalbare, kwalitatief hoogstaande en stabiele algenkweek om zo de binnendijkse aquacultuur verder te ontwikkelen.

Aquaculture in Delta Areas

Rode muggenlarven

Een onderzoek naar de kweek van rode muggenlarven, een voedingsbron voor aquariumvissen.

Aquaculture in Delta Areas

Roggenplaat

In het onderzoeksproject Roggenplaat wordt 'verloren zand' terug gebracht op de zandplaat in de Oosterschelde, zodat vogels er kunnen eten en zeehonden er kunnen rusten.

Building with Nature

​Scholen voor de Toekomst

In het project Scholen voor de Toekomst versterkt de samenhang tussen de leer- en werkomgeving van de pabo en scholen in het werkveld.

Expertise and Valorisation Management

Science in Residence

Het living lab waarin HZ en de gemeente Veere samen aan uitdagingen in de praktijk werken.

Expertise and Valorisation Management

Strandslaaphuisjes met zorg op maat

​De mogelijkheid tot uitbreiding aantal strandhuisjes met zorgvoorzieningen.

Healthy Region

Tongkweek: Ja-Natuurlijk

Een onderzoek naar duurzaam kweken van tong.

Aquaculture in Delta Areas

Valorisatie reststromen

Hoe kun je afvalwater zuiveren en hergebruiken?

Water Technology

Vetzuurproductie uit vergisting

Onderzoek bij Lamb Weston: vetzuren zouden wel eens meer geld kunnen opleveren dan biogas.

Water Technology

Waterpoort

Een onderzoek naar de gebruikers van het Volkerak-Zoommeer: hoe maken zij gebruik van het zoete water?

Resilient Deltas

Zeeuwse elementen

Welke ingrediënten dragen bij aan een gezond en vitaal oud worden in Zeeland? In onderzoek in samenwerking met de GGD.

Healthy Region

Zilte productie

Praktijkgericht onderzoek naar het optimaliseren van buitendijkse kweek van mosselen, oesters, kokkels en nieuwe schelpdiersoorten als tapijtschelpen en venusschelpen.

Aquaculture in Delta Areas

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×