Onderwijs- en examenregelingen

Via de onderstaande links is de onderwijs- en examenregeling (afgekort OER) en de bijbehorende uitvoeringsregelingen per opleiding te bekijken.

Onderwijs- en examenregeling
Studentenstatuut
Uitvoeringsregelingen 2021-2022
Uitvoeringsregelingen 2020-2021
Beleidsdocumenten
Gedragscode anderstalig onderwijs