Onderwijs- en examenregelingen

Via de onderstaande links is de onderwijs- en examenregeling (afgekort OER) en de bijbehorende uitvoeringsregelingen per opleiding te bekijken.

Onderwijs- en examenregeling 2022-2023
Studentenstatuut
Uitvoeringsregelingen 2022-2023
Beleidsdocumenten
Gedragscode anderstalig onderwijs