Partners

Het Joint Research Center Zeeland is onderdeel van Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide bèta’s het bedrijfsleven versterken.

Thema's Campus Zeeland
Campus Zeeland werkt aan drie hoofdthema’s: Onderwijs & Onderzoek, Kennis & Innovatienetwerken en Bèta Campus. Met de laatste wordt een impuls gegeven aan de noodzakelijke versterking van het technisch hoger en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Zeeland. Het JRCZ is gekoppeld aan dit thema.

Partners bouw
De volgende partners maken de bouw van het onderzoeksinstituut in Zeeland mogelijk:

JRCZ IMP02 Large