Over het JRCZ

JRCZ logo

Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is een gezamenlijk onderzoekslaboratorium voor studenten, onderzoekers, bedrijven en de overheid. Het nieuwe instituut vind je direct naast de huidige HZ-locatie aan Het Groene Woud in Middelburg.

Samenwerken aan innovatie

In het JRCZ wordt gewerkt aan vraagstukken die relevant zijn in een deltagebied als Zeeland. Studenten van Scalda, de HZ en University College Roosevelt (UCR) gaan nauw samenwerken in de inspirerende en innovatieve werkomgeving met moderne onderzoekslaboratoria en practicumruimtes.

Verbinding in de regio

De opgedane kennis kan toegepast worden in tal van bedrijven. Het JRCZ zorgt voor verbinding tussen de kennisinstellingen, researchfaciliteiten en het bedrijfsleven in de regio. Ook andere onderzoeksinstituten - bijvoorbeeld het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Wageningen Marine Research - en bedrijven kunnen gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten.

Thema’s onderzoek

De onderzoeksthema's sluiten nauw aan bij het DNA van Zeeland: water, energie, voedsel en biobased economy.

JRCZ OH05 Large