Lid College van Bestuur

J.L. (John) Dane MSc., met ingang vanaf 1 juni 2022.

DSC 0093 Large


Werken aan een betere wereld

“De afgelopen jaren is binnen de HZ geregeld de behoefte geventileerd om stil te staan bij onze reden van bestaan. Hoe kunnen wij betekenisvol zijn? Iedereen kent onze maatschappelijke opgaves: we leiden professionals op voor een vakgebied en verrichten praktijkgericht onderzoek. Daarmee ondersteunen we de human capital agenda en jagen we innovaties aan binnen de regio. En daar moeten we vooral aan blijven werken. Maar inmiddels rijpt ook de overtuiging dat binnen het hbo arbeidsmarktrelevantie meer en meer plaatsmaakt voor maatschappelijke relevantie.

Op welke wijze kunnen onze studerenden en professionals in relatie met bedrijven, instellingen, overheden en burgers bijdragen aan een betere samenleving? Aan die vraag werken wij. Vandaar ook de titel van ons Instellingsplan: ‘Bijdragen aan een betere wereld’. Het is een plan waar ik buitengewoon trots op ben: op de inhoud maar ook op het feit dat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met onze interne en externe stakeholders. Samen werken we aan de realisatie van dit plan.”

John Dane
Maart 2022

Nevenfuncties uit hoofde van de bestuursfunctie

• Voorzitter Raad van Commissarissen The Work Zone
• Lid stuurgroep Operationeel Programma Zuid (OP-Zuid) 2021-2027
• Lid Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen-Nederland
• Penningmeester bestuur Dockwize
• Lid Bestuurscommissie Bekostiging Vereniging Hogescholen
• Lid bestuur DCO (DienstenCentrum Onderwijs)
• Lid stuurgroep Zeeland Connect
• Lid Bestuurlijk Overleg Maritieme Opleidingen (BOMO)
• Lid Topteam Topsector Water & Maritiem
• Lid stuurgroep ZMO
• Lid Koersteam Versnellingsplan
• Lid stuurgroep Deltaplan
• Lid stuurgroep RAP
• Lid stuurgroep City Marketing Vlissingen

Overige nevenfuncties

• Lid Jury Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar Award
• Lid Jury Zeeuwse Innovatieprijs Emergo

Contact