Lid College van Bestuur

A. (Ab) Smit, met ingang vanaf 1 januari 2023.

Cv B Ab Smit

Hart voor Zeeland

“Als geboren en getogen Zeeuw voel ik me sterk verbonden met Zeeland. Het spreekt mij erg aan om in het hoger onderwijs en in het bijzonder aan de HZ aan de slag te gaan. Ik werk graag met jonge en bevlogen mensen aan de toekomst. Het Instellingsplan en de visie van de HZ, ‘Bijdragen aan een betere wereld’, inspireren mij. Daar wil ik samen met medewerkers en studenten invulling aan geven. Via onderwijs en praktijkgericht onderzoek werken we zo samen aan oplossingen voor de vraagstukken waar we als samenleving voor staan."

Ab Smit
November 2022

Nevenfuncties uit hoofde van de bestuursfunctie

Deze worden gepubliceerd op woensdag 11 januari.

Overige nevenfuncties

Deze worden gepubliceerd op woensdag 11 januari.

Contact