Als favoriet opslaan

Watermanagement/Delta Management

Wil jij ervoor zorgen dat we overal ter wereld veilig kunnen blijven wonen en recreëren en gebieden aantrekkelijk zijn voor burgers, ondernemers en toeristen ondanks de gevolgen van de klimaatverandering? Het kan met de opleiding Watermanagement/Delta Management!

De opleiding Watermanagement kent twee specialisaties: Aquatische Ecotechnologie met een accent op biologie, ecologie en techniek en Delta Management met een accent op gebiedsontwikkeling onder invloed van klimaatverandering en economie. In jaar één maak je kennis met beide specialisaties. Aan het eind van je eerste studiejaar bepaal je in welke richting je wilt afstuderen. In onderstaande tekst lees je meer over Watermanagement/Delta Management. Meer weten over Watermanagement/Aquatische Ecotechnologie? Klik dan hier.

Het klimaat op aarde verandert snel. Dit heeft grote gevolgen voor zowel mens als dier. Als watermanager zorg je ervoor dat al het leven op aarde om kan gaan met de gevolgen van de klimaatverandering op de natuur, het weer en de landbouw. Door hevige regenval en het smelten van landijs, zoals gletsjers, hebben we vaker te maken met overstromingen. Door droogte ontstaat gebrek aan water. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening en de leefomgeving van mensen, dieren en organismen. Ook kan het zijn dat water vervuild is, waardoor er te weinig drinkwater voorhanden is of waardoor.  Als watermanager ga je aan de slag met al deze uitdagingen. Je ontwerpt bijvoorbeeld een natuurlijke dijk die door jouw berekening sterk genoeg is een doorbraak, en dus een overstroming te voorkomen. Of je zorgt ervoor dat mensen in arme gebieden voedsel kunnen blijven verbouwen, door speciale irrigatiekanalen. Als omgevingsmanager ontwikkel je kustplannen, zodat we veilig kunnen blijven wonen en recreëren aan zee.

In 2050 leeft ongeveer 80% van de wereldbevolking in een deltagebied. Een deltagebied is een gebied waar rivieren en zee samenkomen en het land tussen het water ligt.  Juist in deze gebieden is kustverdediging, gebiedsontwikkeling en waterkwaliteit erg belangrijk. Als watermanager ontwikkel je technische oplossingen voor een betere leefomgeving, voor mens en dier, op het land en in het water. Je houdt je bezig met water, gebiedsontwikkeling, ecologie en technologie. Tijdens de opleiding leer je alles over waterbeheersing en de invloed van het klimaat op leefomgevingen.

De HZ werkt intensief samen met grote werkgevers uit de sector. Vanaf de eerste dag van je opleiding ga je aan de slag met praktijkopdrachten van deze werkgevers. Belangrijk, want zo bereid je je goed voor op je carrière. Je wordt opgeleid met de nieuwste kennis uit het vakgebied en weet theorie en praktijk goed te combineren.

Lees meer
Download brochure

Opbouw opleiding

De opleiding Watermanagement/Delta Management duurt vier jaar, maar met een vwo-diploma kun je in aanmerking komen voor het driejarig Engelstalig vwo-traject Watermanagement.

Tijdens de opleiding Watermanagement ga je aan de slag met biologie en ecologie, techniek, gebiedsontwikkeling (ontwerpen), waterkwaliteit, bestuurlijke vraagstukken, overstromingsrisico’s en wereldwijde culturele en klimatologische verschillen. Ben je vanuit je vooropleiding minder thuis in een bepaald vakgebied? Je begint in jaar één op een algemeen niveau.

Je gaat direct aan de slag voor echte opdrachtgevers. Je gaat vaak het veld in om een gebied te onderzoeken en je werkt in het Ecologielab van de HZ. Naast de colleges op het gebied van Watermanagement leer je alles over projectmanagement, onderzoeksmethoden, Engels en internationalisering. Immers, een oplossing die in ons eigen land past, is niet automatisch ook geschikt voor andere landen.

In het eerste jaar leer je het hele vakgebied kennen. Na het eerste jaar weet je wat het beste bij jou past en kies je een specialisatie: Aquatische Ecotechnologie of Delta Management. Bij Aquatische Ecotechnologie  ga je aan de slag met waterstromingen, waterkwaliteit en planten en dieren in het water. Je verdiept je in getijdengebieden, zeespiegelstijging en bodemdaling, zuiveringsinstallaties, vispassages, de kracht van water en natuurvriendelijke oevers. Bij Delta Management staan gebiedsontwikkeling, wet- en regelgeving, waterveiligheid management, marketing en interculturele communicatie centraal

In jaar één leer je alles over de verschillende lagen van een deltagebied: de basislaag, de netwerklaag en de occupatielaag. Met iedere laag ga je acht weken aan de slag. Je gaat aan de slag met biologie, ecologie, aardrijkskunde, chemie, economie en bestuur en beleid.

  • Basislaag (aarde en water) Je ontdekt wat er in de rond het water leeft en welke invloed een bodemwijziging op de omgeving heeft.  
  • Netwerklaag (wegen, dijken, havens en steden) Tijdens deze laag staat ecologie centraal. Je leert welke invloed ons ecosysteem heeft op de samenleving en hoe je hier voordelen uit kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan de energie die de zon levert, het zand wat de kust verdedigt, maar ook aan ontpoldering. Je kijkt ook over de grens: hoe ga je met verschillende klimaatomstandigheden en culturen om? Denk aan daken waarop rijst verbouwd kan worden en waarmee gelijktijdig water gezuiverd kan worden in Azië. Je leert ook vooruit kijken. Met je projectgroep breng je een gebied in kaart en voorspel je de ontwikkeling ervan gedurende de komende vijftien jaar.
  • Occupatielaag (menselijke activiteit in het gebied) Tijdens deze laag kijk je naar het design: het (her)ontwerpen van een gebied voor de leefomgeving van mens en dier. Hierbij kijk je naar de waterveiligheid, de maatschappij en marketing. Natuur en water staan hierin centraal. Tot slot breng je alles wat je geleerd hebt samen in een project en breng je alle lagen van een Europese delta in kaart.

Na jaar één kies je een specialisatie: Aquatische Ecotechnologie of Delta Management.

Je gaat aan de slag met een ontwerp voor een Europees gebied wat gevoelig is voor overstromingen. Je krijgt namens een Europese gemeente de opdracht om een visie voor hun gebied op te stellen om het beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Je kijkt hierbij naar de sociale, economische, politieke, juridische en culturele aspecten. Je leert hoe je een gebied digitaal in kaart brengt en je ontwerp grafisch vorm te geven.

In het tweede halfjaarstaat Amerika centraal, namelijk de Mississippi Delta in Louisiana. Dit deltagebied is een van de grootste natuurgebieden van Amerika en wordt bedreigd door natuurgeweld zoals orkanen. Door klimaatverandering staat het water van de rivier hoger, waardoor steeds meer delen van het gebied de rivier in verdwijnen. Je maakt een strategisch plan maken voor een deel van dit gebied, waarbij je kiest voor een stad of een natuurgebied. Je ontwerp verbetert de veiligheid voor het gebied, zonder de natuur uit het oog te verliezen. Je houdt rekening met de lokale en landelijke politieke, culturele en sociale situatie

In het derde jaar volg je een minor van een half jaar. Met een minor verdiep of verbreed je je kennis en vaardigheden. Je kunt dit bij de onderzoeksgroepen van wateropleidingen van de HZ doen, bij een andere HZ-opleiding of kies voor een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Bekijk hier het gehele HZ-aanbod

Het tweede halfjaar loop je stage in binnen- of buitenland bij een organisatie in jouw vakgebied. Je mag zelf kiezen bij welke partij je dit wilt doen. Denk aan een stage in Vietnam waar je voor een grote stad bekijkt hoe verschillende wijken om kunnen gaan met veranderingen in het klimaat, zoals bijvoorbeeld de afvoer van water bij hevige regenval. Of ga aan de slag bij een havenbedrijf om mee te werken aan het toekomstbestendig maken van het havengebied.

In je laatste jaar staat Azië centraal: Vietnam en de Mekong Delta. Door klimaatverandering is de Mekong Delta een van meest bedreigde deltagebieden ter wereld. Als de zeespiegel 1 meter stijgt zal 38% van dit gebied onder water komen te staan. Dit heeft gevolgen voor de voedselproductie. Jij gaat met je projectteam een ruimtelijk ontwerp maken voor een deelgebied van deze delta. Dit ontwerp draagt bij aan de zorg voor voldoende zoet water, voedsel, kustbescherming en voldoende ruimte voor toerisme en recreatie. Hiermee kun je een impuls geven aan de plaatselijke economie. Als manager van een Belgisch kustgebied ga je in jaar vier ook aan de slag met het voorkomen van overstromingen aan de hand van natuurlijke oplossingen zoals groene dijken, overstromingsbestendig bouwen en het opwekken van energie uit water. Je doet dit samen met studenten van andere waterspecialisaties.

In dit studiejaar rond je tot slot je studie af aan de hand van een afstudeeronderzoek. Bekijk bijvoorbeeld hoe grote Europese havens kunnen inspelen op de gevolgen van klimaatverandering of breng advies uit over de manier waarop een uitvoerder blauw alg kan voorkomen.

Ben Vierdejaarsstudent Watermanagement/Delta Management "Ik denk zelfs dat de HZ een van de meest internationale hogescholen van Nederland is." Lees het hele verhaal van Ben
Ezra Watermanagement "Als ik nu zou moeten kiezen, zou het de aquatische kant zijn. De biologische en technische vakken trekken me net iets meer." Lees het hele verhaal van Ezra

Driejarig traject Watermanagement

Met je vwo-diploma kun je in aanmerking komen voor het Engelstalige driejarig traject van de opleiding als je voldoet aan de toelatingseisen. Kies je voor dit traject, dan kom je in een klas met internationale studenten.

Het eerste semester volg je je lessen samen met de studenten die het vierjarig traject doorlopen. Je maakt kennis met je medestudenten en het vak watermanagement en je bepaalt welke afstudeerrichting je wilt volgen. Vervolgens verdiep je je twee keer een half jaar in de afstudeerrichting van jouw keuze. Halverwege jaar twee kies je voor een minor of ga je stagelopen in binnen- of buitenland. In je laatste studiejaar zorg je voor extra verdieping in je vakgebied via projecten en colleges en voer je een afstudeeronderzoek uit in het beroepenveld.

Heb je de smaak van studeren te pakken en wil je jezelf verder ontwikkelen in je vakgebied? Overweeg dan eens of een master bij je past. Kies bijvoorbeeld voor de anderhalf jarige master River Delta Development van de HZ, Hogeschool Rotterdam en Van Hall Larenstein en behaal in viereneenhalf jaar tijd zowel je hbo bachelor als je masterdiploma behalen. Werkgevers vinden dit extra interessant, omdat je zowel praktisch als analytisch opgeleid bent.

Het driejarig traject van Watermanagement is Engelstalig. Om in het tweede semester te kunnen starten in het driejarig traject dien je gemiddeld een 7,5 of hoger op je cijferlijst te hebben staan. Is dit het geval dan bekijk je tijdens een gesprek met je Studieloopbaancoach of het driejarig traject past bij je wensen en eisen.

Als je je aanmeldt voor de opleiding Watermanagement word je uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek. In dat gesprek kun je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor het vwo-traject.

Internationaal

De opleiding Watermanagement geeft je verschillende mogelijkheden om een internationale ervaring op te doen. Tijdens je opleiding verdiep je je in internationale thema’s, zoals de Mekong Delta in Vietnam en de Mississippi Delta in de Verenigde Staten. Opdrachten, projecten en  gastlezingen laten je over de grens kijken en je krijgt les van docenten met veel internationale ervaring. Kies je voor de afstudeerrichting Delta Management, dan krijg je vanaf jaar twee les in het Engels. Als je wilt kun je de opleiding ook al vanaf jaar één in het Engels volgen. Met een groot netwerk van partnerscholen en bedrijven biedt de HZ je ook volop kansen in het buitenland op het gebied van stage lopen of afstuderen. Afgestudeerd? Een internationale ervaring is een groot  pluspunt op je C.V. en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Toelatingseisen

Bekijk hieronder de toelatingseisen voor de opleiding Watermanagement. 

Toelatingseisen
21+ toets

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Neem dan deel aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

Praktische informatie

Alle belangrijke informatie over deze studie vind je hier op een rij.

Studiekosten

Naast het bepaalde collegegeld zijn er kosten verbonden aan bijvoorbeeld je boeken en excursies. Deze kosten zijn voor het 1e, 2e en 4e jaar ongeveer €300,- per jaar. In het derde jaar heb je geen extra kosten.

Aanmelden en inschrijven

Wil je je graag aanmelden voor de opleiding Watermanagement? Houd er dan rekening mee dat we je bij je registratie al vragen welke afstudeerrichting je het meest aanspreekt. Na jaar één kun je je voorkeur nog wijzigen. Bij je registratie geef je ook aan of je in de Engelstalige of Nederlandstalige klas geplaatst wil worden.

Lees hier alles over jezelf aanmelden of ga direct naar Studielink.

Leslocatie

Uitgangspunt is dat je een dag per week les krijgt op de locatie in Vlissingen en je overige lesuren op de locatie in Middelburg

Studeren in Zeeland

Naast studeren is een leuke studententijd minstens zo belangrijk. En heb je al besloten of je op kamers gaat? Ontdek het studentenleven in Zeeland. 

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met de opleiding Watermanagement via receptiegw@hz.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail dat je mailt voor de opleiding Watermanagement, dan kunnen we je mail sneller beantwoorden.

Na de opleiding

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Je mag vanaf nu de titel ‘Bachelor of Science’ achter je naam zetten.  

Heb je het Honours Programme gevolgd? Dan krijg je een extra certificaat bij je diploma.

Wanneer je afstudeert in de richting Delta Management kun je projecten over de hele wereld aansturen. Dankzij jou kunnen we overal ter wereld blijven wonen en werken in deltagebieden. Je kunt aan de slag als gebiedsleider, adviseur of projectleider bij de overheid of als projectontwikkelaar bij een nationaal of internationaal bedrijf.

Wil je na de opleiding Watermanagement doorstuderen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt met deze opleiding masters volgen door heel Nederland en in het buitenland.

Mogelijke masters Delta Management

  •  Master in Coastal and Marine Management
  •  Master in Urban Environmental Management
  •  Master in Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation
  •  Master in Environmental Management and Policy
  •  Master in European Spatial and Environmental Planning
  •  Master in Climate Studies


Als favoriet opslaan
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×