Minor: Becoming Fit for the Future

Veel organisaties, lectoraten en onderzoeksgroepen zetten zich in voor een duurzame toekomst. In de minor Becoming Fit for the Future voer jij met een team een project uit dat is gericht op duurzaamheid. Je maakt een projectplan en tijdens het project neem je alle kennis, inzichten en ervaringen mee om tot het beste eindresultaat te komen. Je werkt samen met studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld.

De minor bestaat uit acht projecten, waarvan jij er één kiest. Met alle projecten samen heb je een centrale kick-off. De projectenbeschrijvingen vind je hieronder.

Projecten

De onderzoeksgroep Biobased Bouwen verzamelt en deelt kennis over het toepassen van biobased materialen in de bouw en civiele techniek. In het project Biobased Bouwen Onderzoek doe je onderzoek naar (nieuwe) biobased materialen en naar de gezondheidsclaims van innovaties. Zo draag je bij aan het uitbreiden en verbeteren van bestaande biobased bouwmaterialen. Afhankelijk van je opdracht ga je bijvoorbeeld productideeën testen, nieuwe producten ontwikkelen of onderzoek doen naar nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Met het project Biobased Bouwen Onderzoek draag jij op deze manier bij aan Sustainable Development Goal 12:

 • Verminderen van afval en vervuiling door het gebruik van biobased materialen.

Leerdoelen

Naast de algemene leerdoelen van de minor leer je in het project Biobased Bouwen Onderzoek het volgende:

 • Je hebt kennis van biobased materialen en van de toepassingsmogelijkheden.
 • Je levert nieuwe inzichten en ideeën voor toepassingen van biobased materialen in de bouw en/of civiele techniek.

Het buitenterrein van de HZ wordt steeds groener. In het project Circulaire Economie kies jij op welke manier jij wilt bijdragen aan deze vergroening. Zo kun je voorstellen doen voor nieuwe beplanting, de ruimte geschikt maken om er te studeren, ontspannen en ontmoeten, of aan de slag gaan in het voedselbos. Je zorgt dat de benodigde materialen circulair zijn en denkt mee hoe voedsel en materialen binnen de HZ (her)gebruikt kunnen worden. De lessen zijn in de vorm van workshops, excursies en gastlessen. Ook kun je cursussen volgen die aansluiten bij jouw interesses.

Met het project Circulaire Economie draag jij op deze manier bij aan Sustainable Development Goal 13:

 • Creëren van groene ruimte die hittestress en wateroverlast vermindert, biodiversiteit bevordert en plaats biedt voor ontmoeting.

Om klimaatverandering tegen te gaan is een transitie nodig van conventionele naar duurzame energie. Oplossingen zijn complex en de betrokkenen hebben vaak tegengestelde belangen. In het project Energie Transitie leer je in een praktijkgericht onderzoeksproject over de financiële, sociale, technische en creatieve aspecten van energietransitie. Om vraagstukken vanuit verschillende expertises en invalshoeken aan te pakken, werk je in een multidisciplinair team van 3 of 4 studenten. De onderzoeksvraagstukken focussen op actuele regionale problemen en zijn meestal gericht op de gebouwde omgeving of de industrie.

Met het project Energie Transitie draag jij op deze manier bij aan Sustainable Development Goal 7:

 • Ontwikkelen en inzetten van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen om energieverbruik en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Een vergroende omgeving geeft verkoeling op warme dagen, vermindert wateroverlast bij hevige regen en draagt bij aan gezondheid, welzijn en meer biodiversiteit. In het project Going Green zet jij je met een team van studenten van verschillende opleidingen in voor vergroening en meervoudig gebruik van buitenruimte. Zo kun je bijvoorbeeld een schoolplein een educatieve invulling geven, naast de functie van ontspanning en sport en spel. Je voert met jouw team onderzoek uit en werkt daarbij samen met onderzoekers en professionals.

Met het project Going Green draag jij op deze manier bij aan Sustainable Development Goals 3 en 4:

 • Creëren en onderhouden van groene ruimte die schoonheid en ontspanning biedt, en ruimte voor ontmoeting, sport en spel en onderwijs.

Om onderzoek te kunnen doen naar waterkwaliteit heeft de HZ twee zelfsturende sensorboten: HZenzor 1 en HZenzor 2. De boten van twee meter lang zijn een platform vol meetapparatuur. In het project HZenzor ga jij de navigatie met behulp van routepunten verbeteren. Je doet suggesties op het gebied van mechatronica en programmering en voert die ook uit. Samen met een team van medestudenten ga je de aanpassingen uitgebreid testen. In de toekomst moeten de boten zelfsturend kunnen varen en zelfstandig metingen doen naar de waterkwaliteit.

Met het project HZenzor draag jij op deze manier bij aan Sustainable Development Goals 6 en 9:

 • Verbeteren van waterkwaliteit door het mogelijk maken van kwaliteitsmetingen.
 • Verbeteren van mobiliteit en infrastructuur, waarbij ook het bedrijfsleven moet innoveren en verduurzamen

Het lectoraat Resilient Deltas doet praktijkgericht onderzoek naar overstromingsrisicobeheer en klimaatadaptatie. Voorbeelden van onderzoeken zijn het verminderen van hitte-eilanden in stedelijke gebieden, en het omgaan met de zeespiegelstijging. In het project Klimaat Adaptatie ontwikkel je met een team van medestudenten en onderzoekers kennis en producten op het gebied van klimaatadaptatie. Om deze toe te passen in de praktijk schakel je met autoriteiten, NGO’s, bedrijven en bewoners. Je leert over innovaties in klimaatadaptie en verdiept je in wetenschappelijke methodes en literatuur.

Met het project Klimaat Adaptatie draag jij op deze manier bij aan Sustainable Development Goal 13:

 • Verminderen van de impact van de klimaatadaptatie door projecten voor een klimaatbestendige leefomgeving in de delta.

De onderzoeksgroep Marine Biobased Chemie gebruikt chemische kennis om mariene bronnen te onderzoeken, bijvoorbeeld om de voedseltransitie in Zeeland vorm te geven. In het project Marine Biobased Chemie bepalen we in overleg met welk onderwerp jij aan de slag gaat. Je kunt je samen met je projectgroep bezighouden met de toepassingen van zeewier, je verdiepen in eiwittransitie, of voedselverpakkingen ontwikkelen. Ook zijn er chemieprojecten, bijvoorbeeld om smaak- en geurstoffen te analyseren. Je leert hoe je een complex onderzoek aanpakt, experimenten uitdenkt, data analyseert en onderzoeksresultaten presenteert.

Met het project Marine Biobased Chemie draag jij op deze manier bij aan Sustainable Development Goals 2 en 12:

 • Terugdringen van voedseltekorten door het gebruik van zeewier als eiwitrijke voedselbron.
 • Realiseren van een efficiënter gebruik van grondstoffen, verminderde druk op het milieu en verminderde afhankelijkheid van fossiele grondstoffen.

Het lectoraat Water Technology onderzoekt hoe water zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt of hergebruikt. In de minor Water Technology draag je bij aan het ontwikkelen van technieken om dat mogelijk te maken. Lopende onderzoeksprojecten zijn het recyclen van oppervlaktewater en proceswater voor de industrie, landbouw en aquacultuur, het terugwinnen van waardevolle (voedings)stoffen uit afvalwater, en het beheren en monitoren van waterzuiveringsinstallaties. Je onderzoek doe je in nauwe samenwerking met medestudenten en onderzoekers.

Met het project Water Technologie draag jij op deze manier bij aan Sustainable Development Goal 6:

 • Bijdragen aan schoon water door het terugdringen van de schaarste in drinkwater en het vinden van alternatieve bronnen voor drinkwater.

Leerdoelen

Naast de algemene leerdoelen van de minor leer je in het project Water Technologie het volgende:

 • Je ontwikkelt technieken om water in een zoet- en zoutwaterdelta te (her)gebruiken.
 • Je recyclet oppervlaktewater en proceswater voor de industrie, landbouw en aquacultuur.
 • Je weet hoe je waardevolle (voedings)stoffen uit afvalwater kunt winnen.
 • Je weet hoe je waterzuiveringsinstallaties kunt beheren en monitoren.
 • Je leert onderzoek doen in een praktijkgericht onderzoeksproject.

Opbouw van de minor Becoming Fit for the Future

Met deze minor leer jij het volgende:

 • Je werkt op een proactieve, professionele manier samen aan een project en vindt gezamenlijk oplossingen.
 • Je bekijkt en begrijpt de uitdaging vanuit verschillende perspectieven.
 • Je ontwerpt, realiseert, monitort, interpreteert en/of valideert het beroepsproduct (resultaat) op een systematische manier.
 • Je adviseert over het gewenste vervolg en evalueert het beroepsproduct en het bijbehorende ontwikkelproces.
 • Je legt de resultaten op een gestructureerde manier vast, deelt ze en afhankelijk van je resultaten draag je mogelijk bij aan het verrijken van bestaande kennis.

Alle projecten hebben een voltijdsbelasting. Je bent een deel van de week op de HZ-locatie van jouw minor (HZ Vlissingen, HZ Middelburg, JRCZ) en daarnaast werk je zelfstandig aan je project.

Alle projecten zijn een combinatie van praktijkwerk en onderzoek door middel van literatuurstudie. Je hoeft zelf geen literatuur aan te schaffen

Voor alle projecten binnen deze minor gelden de volgende toetsen:

 • Portfolio (75%). Je maakt een porfolio waarin je laat zien hoe jij voldoet aan de leerdoelen. Dit licht je toe tijdens een Interview.
 • Praktijkervaring en projectdoel (25%). In een interview licht je toe welke praktijkervaring jij hebt opgedaan en welke doelen je hebt behaald in jouw project.

Praktische informatie

Deze minor is toegankelijk voor studenten van alle hogescholen.

Je moet de propedeuse hebben behaald en 30 studiepunten in de hoofdfase.

Opleidingseisen per project

 • Biobased Bouwen Onderzoek: voor studenten Civiele Techniek, Bouwkunde, Chemie.
 • Circulaire Economie: voor studenten van alle opleidingen.
 • Energie Transitie: voor studenten van economische en technische opleidingen.
 • Going Green: voor studenten van alle opleidingen.
 • HZenzor: voor studenten Water Management, ICT, Engineering, Civiele Techniek, Chemie, Finance & Control.
 • Klimaat Adaptatie: voor studenten Water Management, Civiele Techniek, Global Project & Change Management, en ook interessant voor studenten Bouwkunde, ICT, Economie, Tourism Management.
 • Marine Biobased Chemie: voor studenten Chemie, Water Management.
 • Water Technologie: voor studenten van economische en technische opleidingen.

Minorbijeenkomsten zijn in het Engels. De taal van de individuele projecten is Nederlands, tenzij Engelssprekende studenten zich voor een project hebben ingeschreven. Dan wordt het project in het Engels gegeven.

Semester 2

De minor loopt van 5 februari 2024 tot en met 5 juli 2024.

Aanmelden kan van 15 september 2023 tot en met 1 december 2023.

Semester 1

De minor loopt van september 2024 tot en met januari/februari 2025.

Aanmelden kan vanaf maart 2024.

Studeer je aan de HZ? Dan kun je je op deze pagina aanmelden. Studeer je aan een andere hogeschool? Dan kun je je aanmelden via Kies op Maat.

Carlien Nijdam

Docent minor Becoming Fit for the Future

Vragen over deze minor?

Heb je nog vragen? Of wil je graag bespreken of deze minor bij jou past? Neem dan contact op met Carlien Nijdam, docent minor Becoming Fit for the Future.

Mail Carlien

Schrijf je in voor deze minor

HZ-student

Studeer je aan de HZ en wil je je inschrijven voor deze minor? Dat doe je door je aan te melden voor de minor én voor de toetsen.

Student van een andere hogeschool

Studeer je aan een andere hogeschool en wil je graag deze minor volgen aan de HZ? Schrijf je dan in via Kies op Maat.

Minor Becoming Fit for the Future

Minorendag

Reserveer alvast tijd in je agenda op maandag 8 februari van 10.00 tot 13.00 uur, want dan is het Minorendag bij HZ! Leer meer over onze interessante minoren, verteld door ervaringsdeskundige medestudenten. Ontvang informatie over inschrijvingen en internationale mogelijkheden. Zien we je dan?

Je kunt je nu nog niet aanmelden voor deze activiteit

Ons minorenaanbod

Creatief Denken en Ontwerpen

Jij gaat je vermogen ontwikkelen om creatief te denken en zorgt daarmee binnen jouw vakgebied voor verbetering en verandering.

Minor Business Analytics afbeelding

Business Analytics

Jij verzamelt, analyseert en visualiseert data en levert op die manier belangrijke input voor het oplossen van complexe problemen. Vervolgens zet je jouw kennis van data-analyse in en verzorg je een datarapportage over een vraag of probleem van jouw eigen werkgever.

Leiderschap in de 21e eeuw

Je leert welke leiderschapsrollen er zijn, hoe leiderschap werkt in de praktijk en hoe jij je eigen leiderschapsvaardigheden kunt ontwikkelen.

Veelgestelde vragen

Minor Business Analytics

Over minoren

Je hebt vast weleens gehoord van een minor. Maar wat is een minor? Wat zijn de voorwaarden om een minor te volgen? En hoe zit het met studiepunten?

Minor Onderzoeken en Innoveren

Als HZ-student een HZ-minor volgen?

Ben je HZ-student en wil je een minor aan de HZ volgen? Dan zijn er punten waar je rekening mee moet houden. Hoe zit het bijvoorbeeld met een beperkt aantal plaatsen?

Minor Nautical Specialties

Hoe volg ik een externe minor?

Als HZ-student een minor bij een andere hogeschool of in het buitenland volgen? Dan moet je een aantal zaken regelen. Wat staat er bijvoorbeeld in een motivatiebrief?

Minor Verkenning vo/mbo

Als externe student een HZ-minor volgen?

Studeer je aan een andere hogeschool? Tof dat je als externe student een HZ-minor wil volgen! Hoe zit dat met inschrijven en het verwerken van de resultaten?