Als favoriet opslaan

Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate degree

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ouders, opvoeders, de school, de kinderopvang en alle andere partijen in het netwerk van een kind dragen bij aan het creëren van ontwikkelingskansen. In het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen is het van belang oog te hebben voor waar talenten liggen. Het integraal bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, met het talentgericht werken als uitgangspunt, is de kerntaak van een AD Pedagogisch professional Kind en Educatie.

Je hebt oog voor elk kind en kan vanuit een gerichte observatie ondersteuningsbehoeften signaleren. Bij het aansluiten bij deze ondersteuningsbehoeften betrek en/of verbind je de juiste professionals vanuit de keten in de samenwerking. Met een concrete theorie of methode geef je vorm aan de uitvoering van een (be)handelingsplan als het gaat om normale of licht problematische ontwikkelvraagstukken. 

Het ontdekken van talenten en deze verder tot bloei laten komen, zijn pijlers in jouw handelingswijze. In de talentgerichte aanpak wordt de gehele sociale omgeving betrokken bij het bevorderen van (talent)ontwikkeling van kinderen.Bij licht problematische ontwikkelingsvraagstukken kun je adviseren en gerichte interventies inzetten. Hierbij kan gedacht worden aan vraagstukken specifiek voor 0-8-jarigen (zindelijkheid, taalverwerving, sociale inclusie, omgaan met cultuurverschillen) en voor 8-14-jarigen (opstandig gedrag, huiswerkbegeleiding, gamen, overgang basis- naar voortgezet onderwijs). De AD Pedagogisch professional Kind en Educatie neemt in het werk een nieuwsgierige,onderzoekende, ondernemende en resultaatgerichte houding aan.

Deze Associate degree beoogt per 1 september 2018 van start te gaan! 

Lees meer
Download brochure

Opbouw

Programma

Het opleidingsprogramma is opgebouwd in modules, waarbij vier modules samen een studiejaar vormen. Per module staan er leeruitkomsten centraal waarnaar je toewerkt met behulp van verschillende leeractiviteiten. Je leert kennis, vaardigheden en een attitude integraal aan. 

Het eerste studiejaar
In het eerste studiejaar verdiep je je in pedagogische theorieën en leer je deze te vertalen naar verschillen tussen kinderen en groepen kinderen. Ontwikkelingsstimuleringsprogramma’s, de begeleiding van interactie tussen kinderen, het spelend leren en oog hebben voor talentontwikkeling bij jezelf en bij kinderen komen aan bod. Naast theoretische kennis staat eveneens de praktijkervaring centraal. Deze praktijkervaring doe je gericht op binnen je eigen werksetting of via een stageplaats. Thema’s die in het eerste studiejaar centraal staan, zijn: het kind en zijn ontwikkeling, het kind en zijn spel, het kind en zijn (in)formele netwerk en het kind en zijn talenten.

Het tweede studiejaar
In het tweede studiejaar ligt de nadruk op de sociale omgeving van de kinderen, het gezin en de wijk. De theorie en praktijk zijn gericht op opvoedkunde, gezondheid en bewegen, gespreksvaardigheden, omgaan met ouders, wet- en regelgeving en beroepsethiek. Aan het einde van de studie zal je kennis en vaardigheden integreren en voer je een praktijkgericht onderzoek uit. 

De thema’s die in het tweede studiejaar centraal staan, zijn: de pedagogisch professional binnen de multidisciplinaire keten, de pedagogisch professional en zijn domeinoverstijgende deskundigheid, de pedagogisch professional en zijn juridische kaders en de pedagogisch professional en zijn vakbekwaamheid.

Verschil tussen een Associate degree en Bachelor

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten met een mbo-opleiding niveau 4, een havo of vwo vooropleiding. Tijdens de opleiding pas je wat je geleerd hebt, direct toe in de praktijk. Met dit als reden heb je tijdens het volgen van deze opleiding een relevante werkplek (betaald of onbetaald) van minimaal 16 uur per week nodig. Deze arbeids- of stageplaats bevindt zich in de context onderwijs, kinderopvang, welzijn of jeugdzorg met een doelgroep van kinderen van 0 tot 14 jaar oud. 

Praktische informatie

Studeren in deeltijd

De AD opleiding Pedagogisch professional Kind en Educatie wordt aangeboden in een deeltijdvariant. Dit betekent dat er een vaste lesdag is en minimaal twee dagen praktijkervaring wordt opgedaan. Op de woensdagen wordt er overdag onderwijs verzorgd: van 9.00 uur tot uiterlijk 17.45 uur.

Begeleiding

In de opleiding werk je zowel aan je persoonlijke als professionele ontwikkeling. Je krijgt hierbij persoonlijke begeleiding, waarbij eveneens het talentgericht werken centraal wordt gezet. Op de voortgang in jouw studie en op de tussen- en eindproducten die je gedurende de lessen oplevert, krijg je tussentijdse feedback. Deze feedback ontvang je van je medestudenten, de docent en/of je coach.

In het uitvoeren van opdrachten en onderzoek is er keuzevrijheid voor elke student, passend bij de context van een organisatie waarvoor je werkt, je interesses en leerwensen. Deze keuzevrijheid zet aan om jezelf intellectueel en creatief verder te ontwikkelen.

Na de opleiding

Vervolg opleidingen

Wanneer je na de AD-opleiding graag wil doorstuderen, is het mogelijk om door te stromen naar de bachelors Leraar Basisonderwijs en Pedagogiek. Voor de opleiding Leraar Basisonderwijs geldt dat er gedurende een studiejaar een schakelprogramma (deeltijd) moet worden gevolgd van 30 studiepunten, in verband met de kennisbasis-inhouden. Voorwaardelijk aan dit schakelprogramma is het behalen van de instaptoetsen. Voor doorstroom naar de bachelor Pedagogiek geldt directe ingang tot het derde studiejaar. Hieraan zijn geen instaptoetsen of verdere eisen verbonden.

Beroepsperspectief

De Associate degree Pedagogisch professional Kind en Educatie leid je op voor rollen als ondersteuner, begeleider, vormgever en initiator binnen het onderwijs, de kinderopvang, welzijnsorganisaties of de jeugdzorg. 

Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn binnen functies van gespecialiseerde pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches in de kinderopvang (VVE), buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, welzijn en jeugdzorg. Voor het onderwijs betreft het de huidige functies binnen de cao van onderwijsondersteuner, leraarondersteuner en combinatiefunctionaris.

Na je afstuderen vervul je volwaardige rol als jeugdprofessional binnen het werken in een multidisciplinair team. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan als pedagogisch coach of peuterspeelzaalleidster! 

Als favoriet opslaan
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×