Inspirerend leiderschap

Til je leidinggevende kwaliteiten naar een hoger niveau met de post-hbo opleiding Inspirerend Leiderschap. Je bent werkzaam in de publieke sector, zoals een zorgverlenende instelling of instantie in het jeugd- en welzijnswerk. De opleiding helpt je te reflecteren op je leiderschapsrol en je vaardigheden verder te ontwikkelen. De eigen inbreng van de deelnemers vanuit de beroepspraktijk is een belangrijk onderdeel van het programma.

Deze post-hbo-opleiding is bedoeld voor leidinggevenden die zich willen verdiepen in leiderschap in het algemeen en de eigen manier van leidinggeven. 

Lees meer

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit modules en masterclasses. Leren vanuit ervaring centraal staat. Inbreng vanuit jouw werkpraktijk is belangrijk. Eigen vragen worden ingebracht en getoetst aan de theorie en de ervaringen van medecursisten. Tussen de verschillende modules werk je aan opdrachten. Je brengt ook een bezoek aan de werkplek van medecursisten en neemt deel aan video-intervisie. Ervaren docenten van de HZ en daarbuiten geven het programma vorm.

Modules

Het programma bestaat uit de volgende modules: 

Module 1: Klooster

Je start de leergang met een driedaagse module in het klooster van de Dominicanen in Huissen. Deze module is vooral bedoeld om inspiratie op te doen. Er is tijd en ruimte voor reflectie. Na afloop weet je (weer) wat je eigen bronnen zijn en hoe je deze kunt integreren in je dagelijks leven.

Module 2: Coaching en begeleiding

Als leider begeleid en coach je vaak anderen. Je wisselt in deze module ervaringen uit en leert nieuwe vaardigheden. Je krijgt praktijkopdrachten die je in de volgende module bespreekt. Verschillende aspecten van leidinggeven komen aan bod, zoals het omgaan met groepen, het aanzetten tot samenwerken en het voeren van moeilijke gesprekken. Je wordt gestimuleerd om je eigen stijl te vinden.

Module 3: Leiderschap en creativiteit

In deze module ga je op zoek naar het waarom van je eigen leiderschap. Je leert waarnemen vanuit ontspanning. Het beoogde resultaat van deze module is dat je weet wie je bent en waar je voor staat als leider.

Module 4: Organisatiekunde

Wat zijn de kenmerken van een organisatie? Wat betekenen begrippen als visie, missie, organogram en SWOT-analyse? Na afloop heb je meer inzicht in de organisatie als een sociaal systeem en heb je een beter besef over de betekenis van jouw rol hierin.  

Module 5: Basiskennis financieel management

Als leidinggevende moet je kunnen meepraten over financieel management. Je leert kijken naar de instrumenten, zodat je weet hoe ze worden ingezet.

Module 6: Managementrapportages en de kracht van organisatieverhalen

Je verdiept je in het onderscheid tussen manager en leider. De manager stuurt op resultaat. Je moet rapporteren, zodat duidelijk wordt of de afdeling op koers ligt. Hoe maak je goede rapportages? Als leider heb je ook zinvolle organisatieverhalen nodig, zodat mensen zich kunnen verbinden met de organisatie. 

Module 7: Strategisch en tactisch leiderschap

Waar geloof je in en wat zijn jouw doelen? Een succesvol leider weet manieren te vinden om het gesprek hierover te openen. Samen met je team zoek je naar het verhaal dat helpt om richting te geven aan het handelen en tevens antwoord geeft op lange termijnvragen. 

Module 8: Ethisch handelen

Je leert meer over de hoofdstromen in de ethiek, die je kunt gebruiken als sturingsmechanisme. Vanuit de stromingen beoordeel je een ethisch probleem uit de beroepspraktijk en je zet steeds een andere bril op om een vraagstuk te benaderen. Je reflecteert op jezelf en je eigen handelen.

Module 9: De overheid als partner

Tijdens deze module leer je de overheid als strategisch partner te zien. En niet minder belangrijk: dat zij jouw organisatie ook zo zien. Met de Kanteling, een begrip uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als voorbeeld, leer je antwoord te geven op vragen die spelen in de samenleving.

Masterclasses

Tijdens de opleiding laten leiders uit diverse sectoren je kennismaken met hun drijfveren en ervaringen. Ze geven in masterclasses een inkijk in de weg naar leiderschap.

Karla Peijs

Karla Peijs stond in de top 25 machtigste vrouwen van 2011. Zij was Commissaris van de Koningin en is commissaris van Aegon. Voor ze naar Zeeland kwam was ze minister van Verkeer en Waterstaat. Karla Peijs heeft veel politieke functies bekleed in binnen- en buitenland, zij vervult verschillende nevenfuncties op politiek-bestuurlijk vlak.

Maarten Ducrot

Maarten Ducrot is psycholoog en voormalig Nederlands wielrenner. Tegenwoordig is hij verslaggever van wielerwedstrijden en mede-commentator bij NOS-sportprogramma’s. In 1991 beëindigde hij zijn wielerloopbaan en begon hij met werken als organisatieadviseur. Momenteel heeft hij een adviesbedrijf.

Rob van der Meule

Rob van der Meule is zanger, dirigent, vocal coach en zangpedagoog. Zijn belangrijkste drijfveer is om een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van mensen, zodat zij beter tot hun recht komen. Hij zal vooral ingaan op de parallellen die er te trekken zijn tussen het leiden van een koor en het leiden van een bedrijf.

Toelatingseisen

Als je wilt starten met de opleiding, moet je minimaal een afgeronde hbo-opleiding hebben en een functie vervullen als teamcoördinator of leidinggevende. Je bent op zoek naar verdieping van je leiderschap en bent bereid te reflecteren op je handelen. Na je aanmelding vindt er een toelatingsgesprek plaats.

Praktische informatie

Startdatum

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 12).

Lesdata

De lesdata zijn nog niet vastgesteld.

Studiebelasting

De opleiding duurt twaalf maanden en bestaat uit 21 lesbijeenkomsten en een driedaagse excursie. 

Studiekosten

De kosten voor deze post-hbo-opleiding zijn €3200,-. 

Leslocatie

HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, Vlissingen. 

Contact

Wil je meer informatie over deze opleiding of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met het domeinbureau via telefoonnummer 0118 - 489 763 of socialwork@hz.nl of met Luuc Smit via 0118-489174. Na aanmelding ontvang je het inschrijfformulier.

Na de opleiding

Na de post-hbo Inspirerend Leiderschap heb je je leidinggevende capaciteiten naar een hoger niveau getild. Je kennis op het gebied van coaching en begeleiding is verbreed.

Als favoriet opslaan
Als favoriet opslaan