Health & Social Work Associate degree

Hoe kun je kwetsbare mensen in onze samenleving zo goed en zelfstandig mogelijk laten leven? Welke technische hulpmiddelen zijn inzetbaar om de zorg te ontlasten? Word jij de verbindende factor die met alle betrokkenen op zoek gaat naar innovatieve toepassingen voor een gezonde leefomgeving? Kies voor de opleiding Health & Social Work!

Als je kiest voor de opleiding Health & Social Work aan de HZ word je opgeleid tot een preventieve gezondheidswerker. Je leert hoe je op proactieve wijze signalen kan oppikken die gezondheid en welzijn bedreigen. Met deze vaardigheden ben je een breed inzetbare professional met een verbindende rol binnen de gezondheid en welzijn. Dit leer je tijdens de opleiding:

 • Jij leert middels de juiste sociale en communicatieve vaardigheden wat er omgaat in de gedachtegang van een cliënt.
 • Jij leert om basiszorg te verlenen: van laagcomplexe verpleegtechnische handelingen tot het voeren van gesprekken.
 • Jij verdiept je in de innovatieve toepassingen van de toekomst en weet hoe deze kunnen bijdragen aan de zelfstandigheid en gezondheid van de cliënt
 • Jij leert cliënten te ondersteunen en adviseren op het gebied van gezond gedrag.

Binnen jouw uitvoerende en coördinerende rol signaleer jij mogelijke gezondheidsrisico’s. Samen met de persoon om wie het gaat, initieer je passende (preventieve) interventies ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van die persoon.

De opleiding Health & Social Work wordt als Associate degree in deeltijd aangeboden. Binnen twee jaar tijd haal je een hbo-diploma op niveau 5. Dankzij de deeltijdopleiding en de brede kennis die je opdoet, kun jij jouw specialistische expertise gelijk in de praktijk toepassen!

Lees meer

Programma

Het programma is opgebouwd uit vier semesters in twee jaar. Ieder semester bestaat uit leeruitkomsten. Een leeruitkomst is het eindniveau van een bepaald onderwerp dat je moet kennen of kunnen. Bij de meeste leeruitkomsten bepaal je zelf hoe je aan toont dat je een leeruitkomst voldoende beheerst: dit kan door een toets te maken of door aan te tonen dat je ervaring hebt. In het laatste semester ga je afstuderen.

Globaal ziet het programma van de Associate degree Health & Social Work er zo uit:

Jaar 1
 • Jij leert gespreksvoering en gesprekstechnieken middels de juiste sociale en communicatie vaardigheden, gericht op de doelgroep waarmee jij werkt.
 • Jij leert over het netwerk van de cliënt, maar ook over het professionele netwerk.
 • Jij leert de basisvaardigheden zorg en laagcomplex handelen om de cliënt te leren kennen en te denken vanuit het perspectief van cliënt.
 • Jij verdiept je in de implementatie van innovatieve toepassingen, zodat deze kunnen bijdragen aan de zelfstandigheid en gezondheid van de cliënt.
 • Jij leert te denken en werken vanuit je eigen professionele ontwikkeling
Jaar 2
 • Jij leert alles op het gebied van gezond gedrag. Denk hierbij aan adviseren, voeding, beweging, lifestyle en stress.
 • Je verdiept je verder in laagcomplexe verpleegtechnische handelingen. Je wordt geen verpleegkundige of verzorgende, maar je doet wel kennis op omdat je het nodig hebt om vroegtijdig problemen te signaleren en risico’s goed in de schatten.
 • Jij sluit je professionele ontwikkeling af middels een portfolio
 • Je studeert af met een preventief actieonderzoek.

Opbouw opleiding

Lees hier alles over de opbouw van je opleiding.

Flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs betekent: maatwerk. Je bepaalt zelf hoe je leert en in welke volgorde je onderwerpen behandelt. Dat doe je in overleg met je studieloopbaancoach. Je gaat op zoek naar leermogelijkheden in je eigen omgeving, zoals projecten waarbij je kunt aansluiten of (nieuwe) taken die je uitvoert. Deze combinatie van leren tijdens het werken bespaart jou en je werkgever tijd.

Leerstijl

Er zijn verschillende manieren om te leren. Bijvoorbeeld online, face-to-face, klassikaal en in groepsbijeenkomsten. Jij kiest welke vormen bij jou en jouw situatie passen. Door samen te leren met studenten met verschillende beroepen leer je een onderwerp vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Meer weten over deze manier van leren? Lees meer over flexibel deeltijdonderwijs.

Begeleiding

Je studieloopbaancoach (SLC) houdt samen met jou je studievoortgang in de gaten en adviseert en coacht. Hij of zij bespreekt met jou hoe je leeruitkomsten handig kunt plannen in combinatie met je werk en privéleven. En hoe je leeruitkomsten kunt integreren in je werk. Bij docenten kun je terecht met inhoudelijke vragen. Zij helpen je de juiste kennis te vinden.

Flexibel studeren

Studiebelasting

Studieduur

De norm voor een volledige Associate degree-opleiding is twee jaar. Je dient in totaal 120 ec te behalen.

Urenbelasting

Gemiddeld kun je rekening houden met 20 uur (zelf)studie per week. Hoeveel tijd je aan je studie besteed hangt mede af van de werkervaring en kennis die je al hebt en het aantal leeruitkomsten dat je per semester inplant.

Lesdag

Lesbijeenkomsten op de HZ zijn op dinsdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Wij bieden je de mogelijkheid om samen te werken met andere studenten door met en van elkaar te leren. Tijdens schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten.

Toelatingseisen

Voor de deeltijdopleiding Ad Health & Social Work gelden de volgende toelatingseisen. Voldoe je niet aan de toelatingseisen dan kun je een 21+ toets doen.

Vooropleiding

Je bent toelaatbaar met een mbo niveau 4, havo- of vwo-diploma.

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Neem dan deel aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

Werkplek

Je hebt een passende werkplek van minimaal 16 uur per week op minimaal mbo niveau 4 nodig. Het is belangrijk dat je op je werkplek ook taken op niveau 5 kan uitvoeren. Ook heb je een begeleider op je werkplek nodig. Je werkplekbegeleider heeft een hbo-diploma in het sociaalmaatschappelijk domein. Vooraf bekijken we of jouw werkplek geschikt is.

Praktische informatie

Alle belangrijke informatie over de deeltijdstudie Health & Social Work vind je hier op een rij.

Studiekosten

Naast het bepaalde collegegeld zijn er kosten verbonden aan je studie, bijvoorbeeld voor je boeken. Kosten voor je laptop, reis en verblijf zijn hierbij niet meegerekend.

Startmoment

De Associate degree Health & Social Work deeltijd start in september.

Locatie

HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4 in Vlissingen.

Aanmelden en inschrijven

Wil je je graag aanmelden voor de deeltijdopleiding Health & Social Work? Lees alles over jezelf aanmelden of ga direct naar Studielink.

Adviesgesprek

Overweeg jij om (weer) te gaan studeren, maar weet je niet zeker of het wel bij jou past? Vraag een adviesgesprek aan! Tijdens dit gesprek geven we je meer informatie over de inhoud, studievorm en de combinatie tussen studeren, werken en je privéleven.

Na de opleiding

Binnen het gezondheids- en welzijnsdomein is er veel vraag naar de breed inzetbare Health & Social Worker. Jij kunt als preventieve gezondheidswerker gaan werken in onder andere wijkteams, gemeentelijke uitvoeringsorganen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, penitentiaire inrichting, integraal kindcentrum, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, langdurige zorg, woningbouw.

Dankzij de deeltijdopleiding en de brede kennis die je opdoet, kun jij jouw specialistische expertise gelijk in de praktijk toepassen!

Diploma

Na het behalen van de Associate degree Health & Social Work, mag je de titel ‘Ad’ achter je naam zetten.

Doorstuderen

Als je je Ad-diploma hebt behaald, dan kun je verder studeren en je Bachelordiploma behalen. Afhankelijk van welke Bachelor je wilt volgen, volg je een schakelprogramma. Bij de Bachelor Social Work kun je instromen in het derde jaar van de opleiding en volg je tijdens de minor een schakelprogramma.

Als favoriet opslaan
Als favoriet opslaan