Ecotoxicologie

In deze cursus ga je zowel theoretisch als praktisch aan de slag met de ecotoxicologie, zodat je eventuele negatieve effecten van milieuverontreiniging beter kunt analyseren en/of voorspellen.

Lees meer

Opbouw opleiding

In de ecotoxicologie worden effecten bekeken op verschillende niveaus, namelijk van molecuul tot ecosysteem. Om een gefundeerde uitspraak te doen over ecotoxicologische effecten heb je kennis nodig op het gebied van het gedrag van chemicaliën in het abiotische en biotische milieu, waarbij het biotische milieu beschouwd kan worden op het niveau van de cel, het weefsel, organisme, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem.

De cursus wordt gegeven op hbo-niveau. Van deelnemers wordt basiskennis (ten minste havo-niveau) op het gebied van chemie verwacht.

Studiemateriaal

Fundamentals of Ecotoxicology, The Science of Pollution, Fourth Edition, auteur: Michael C. Newman’

Lesmethode

De cursus bestaat uit 10 theorielessen van twee uur en vier praktijklessen van drie uur.

Praktische informatie

Startdatum

Start in september 2020.

Studiebelasting

De cursus bestaat uit 10 theorielessen van twee uur en vier praktijklessen van drie uur. De totale verwachte studiebelasting ligt op 105 uur. 

Leslocatie

De leslocatie voor deze cursus is HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4, Vlissingen.

Studiekosten

De kosten voor de cursus bedragen € 1700,-.

Aanmelden

Voor meer informatie over de cursus kan je contact opnemen per mail: receptiegw@hz.nl. Aanmelden kan via dit formulier dat als scan verzonden kan worden aan receptiegw@hz.nl of per post gestuurd kan worden naar:

HZ University of Applied Sciences 
Het Groen Woud 1-3
4331 NB Middelburg  
t.a.v. Receptie

Als favoriet opslaan
Als favoriet opslaan