Bedrijfskunde Associate degree

Bij de Associate degree-opleiding Bedrijfskunde staat het optimaliseren van bedrijfsprocessen centraal. Zorg jij er straks voor dat bepaalde afdelingen beter samenwerken? Of verbeter je de klachtenafhandeling? Combineer studeren met je baan met deze tweejarige deeltijd-opleiding!

Bedrijfskunde is een brede opleiding. Je houdt je bezig met onderwerpen zoals management, economie, strategie, organsiatiepsychologie, verandermanagement, arbeidsrecht, privaat- en publiekrecht en financiën. 

Je wordt opgeleid tot een professional met een groot probleemoplossend vermogen. Je leert alles over de werking van een bedrijf en welke invloeden van buitenaf effect hebben. Ook leer je hoe je bedrijfsprocessen onderzoekt, analyseert en optimaliseert. Je ontwikkelt een helicopterview en je leert hoe je met diverse partijen kan schakelen. 

Verdiep je kennis en ontwikkel vaardigheden om je loopbaan een impuls te geven met de deeltijd-opleiding Bedrijfskunde. 

Lees meer
Download brochure

Opbouw opleiding

Lees hier alles over de opbouw van je opleiding.

Flexibel deeltijdonderwijs

Flexibel onderwijs betekent: maatwerk. Je bepaalt zelf hoe je leert en in welke volgorde je onderwerpen behandelt. Dat doe je in overleg met je werkplek. Je gaat op zoek naar leermogelijkheden in je eigen omgeving, zoals projecten waarbij je kunt aansluiten of (nieuwe) taken die je uitvoert. Deze combinatie van leren tijdens het werken bespaart jou en je werkgever tijd. 

Leerstijl Wij bieden je verschillende manieren om te leren. Bijvoorbeeld online, digitaal, face-to-face, klassikaal en met groepsbijeenkomsten. Jij kiest welke vormen bij jou en jouw situatie passen. Door samen te leren met studenten met verschillende beroepen leer je een onderwerp vanuit diverse invalshoeken te benaderen. 

Meer weten over deze manier van leren? Lees meer over flexibel deeltijdonderwijs

Fases

De Associate degree-opleiding bestaat uit twee fases:

Propedeusefase
In de propedeusefase leg je de basis om als hbo-professional aan de slag te gaan. Je verdiept je onder andere in projectmatig werken en digitale vaardigheden. Daarnaast ga je aan de slag met marketing, recht en organisaties. 

Hoofdfase A
In hoofdfase A van deze deeltijdopleiding leer je meer kennis en vaardigheden op hbo-niveau. Je rondt de Associate degree af met een opdracht. 

Nadat je je Associate degree hebt behaald, kun je ervoor kiezen om door te stromen naar de Bachelor. 

Flexibel studeren

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten beschrijven wat je moet kennen en kunnen als je de hbo-opleiding Bedrijfskunde afrondt. De leeruitkomsten zijn het uitgangspunt. Wat je al kent en kunt bepaalt de hoeveelheid lesstof dat je nodig hebt om de leeruitkomst te halen. 

Propedeusefase
 • Taakvolwassenheid op niveau NLQF 4 tot 5 (werkervaring op mbo 4-niveau)
 • Projectmatig werken 
 • Loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkeling 1 
 • ICT-vaardigheden 
 • Correct schrijven (NL) 
 • Engels op niveau B1 
 • Accounting, finance en lezen van financiële stukken 
 • Basiskennis recht en juridische vaardigheden 
 • Informatievaardigheid (inclusief APA) 
 • Integrale kwaliteits- en verbetercyclus 
 • Organisatie en gedrag
 • Marketing 
Hoofdfase A
 • Doelgericht schrijven 
 • Personality (zelfontplooiing en nevenactiviteiten)
 • Organisatie en gedrag in de praktijk 
 • Investeringsselectie en begroting 
 • Economie
 • Professioneel mondeling communiceren 
 • Loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkeling 2 
 • Auditing, probleemanalyse en oplossing: kwalitatief en kwantitatief 
 • Recht in de praktijk

Begeleiding

Je studieloopbaancoach (SLC) houdt samen met jou je studievoortgang in de gaten en adviseert en coacht. Hij of zij bespreekt met jou hoe je leeruitkomsten handig kunt plannen in combinatie met je werk en privéleven. En hoe je leeruitkomsten kunt integreren in je werk. Bij docenten kun je terecht met inhoudelijke vragen. Zij helpen je de juiste kennis te vinden. 

Studiebelasting

Studieduur

De studieduur is flexibel. Je leert alleen wat je nog niet voldoende kent of kunt. Met het instroomassessment toon je aan welke leeruitkomsten je (eventueel) al voldoende beheerst. Daarna kun je vrijstellingen aanvragen. Hoe lang jij over je studie doet is mede afhankelijk van het aantal leeruitkomsten dat je per semester inplant, je werkervaring en het aantal vrijstellingen dat je krijgt. 

De norm voor een volledige Associate degree-opleiding is 2 jaar. Je dient in totaal 120 ec te behalen.  

Urenbelasting

Gemiddeld kun je rekening houden met 20 uur (zelf)studie per week. Hoeveel tijd je aan je studie besteed hangt mede af van de werkervaring en kennis die je al hebt en het aantal leeruitkomsten dat je per semester inplant. 

Lesbijeenkomsten

Lesbijeenkomsten op de HZ zijn op maandag tussen 14:30 en 22:00 uur. 

Deze bijeenkomsten zijn niet verplicht. Wij bieden je de mogelijkheid om samen te werken met andere studenten door met en van elkaar te leren. Tijdens schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten. 

Toelatingseisen

Voor de deeltijdopleiding Bedrijfskunde gelden de volgende toelatingseisen. Voldoe je niet aan de toelatingseisen dan kun je een 21+ toets doen.

Toelatingseisen


De mbo-domeinen zorg en welzijn, techniek en procesindustrie en natuur en leefomgeving geven niet direct toegang tot de hbo-sectoren voor economie.

Toelatingsonderzoek 21+

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Neem dan deel aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding.

Praktische informatie

Alle belangrijke informatie over de deeltijdstudie Bedrijfskunde vind je hier op een rij.

Studiekosten

Naast het bepaalde collegegeld zijn er kosten verbonden aan je studie, bijvoorbeeld voor je boeken en externe examens. Kosten voor je laptop, reis en verblijf zijn hierbij niet meegerekend.

Startmoment

De deeltijd hbo-opleiding Bedrijfskunde start in februari en in september.

Locatie

HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4 in Vlissingen. 

Aanmelden en inschrijven

Wil je je graag aanmelden voor de deeltijdopleiding Bedrijfskunde? Lees alles over jezelf aanmelden of ga direct naar Studielink

Voor deze Associate degree kun je starten op 1 februari of 1 september. 

Adviesgesprek

Overweeg jij om (weer) te gaan studeren, maar weet je niet zeker of het wel bij jou past? Vraag een adviesgesprek aan! Tijdens dit gesprek geven we je meer informatie over de inhoud, studievorm en de combinatie tussen studeren, werken en je privéleven.

Na de opleiding

Lees hier wat je mogelijkheden na de opleiding zijn. 

Gefeliciteerd! Na het behalen van je diploma kun je de titel Associate degree (Ad) achter je naam zetten. 

Je kunt er ook voor kiezen om na het behalen van de Associate degree verder te leren en door te stromen naar de bachelor-opleiding. 

Als favoriet opslaan
Als favoriet opslaan