Specialisaties Watermanagement

Je kunt kiezen voor de afstudeerrichting Aquatische Ecotechnologie of Delta Management. Delta Management is vanaf het tweede jaar volledig Engelstalig. Aquatische Ecotechnologie wordt Nederlandstalig aangeboden, met uitzondering van het eerste semester van jaar vier. Dat semester krijg je in het Engels les. Je kunt er ook voor kiezen om de opleiding vanaf het eerste jaar volledig in het Engels te volgen. 

Aquatische Ecotechnologie
De afstudeerrichting Aquatische Ecotechnologie richt zich op water. Je wordt een expert op het gebied van eco-engineering. Je leert over waterstromingen, waterkwaliteit en de planten en dieren in het water. Je gaat aan de slag met getijdengebieden, zeespiegelstijging en bodemdaling, zuiveringsmoerassen, vispassages, stuwdammen, natuurvriendelijke oevers en watertechnologie.

Je werkt vanaf het eerste jaar samen met klasgenoten en studenten van andere opleidingen aan opdrachten en projecten. Zo leer je samenwerken met specialisten uit andere vakgebieden. In het vierde jaar specialiseer je je verder in watertechnologie of het natuurlijke watersysteem. 

Delta Management
Bij Delta Management ligt de focus op gebiedsontwikkeling in delta’s wereldwijd, waarbij je leert hoe je complexe problemen moet oplossen. Hierin staat wet- en regelgeving, waterveiligheid en project- en procesmanagement centraal. Als delta manager probeer je de beste oplossing te vinden, waarbij je waterveiligheid, ecologische balans en economische welvaart altijd in het oog houdt. Je leert bij deze afstudeerrichting alles over management, marketing en interculturele communicatie.

Je werkt vanaf het eerste jaar samen met studenten van andere opleidingen aan diverse opdrachten. Zo leer je samenwerken met specialisten uit andere vakgebieden.