Beroepen

De bouwsector trekt weer aan, waardoor jouw kansen op de arbeidsmarkt na de opleiding goed zijn. Je kunt aan de slag in diverse functies, zoals werkvoorbereider, uitvoerder, projectleider of technisch-commercieel medewerker bij architectenbureaus, de overheid en aannemersbedrijven.

Mogelijke beroepen

3D-modelleur

Een 3D-modelleur werkt het schetsontwerp van de architect uit. De modelleur vertaalt schetsen van uiteenlopende projecten (bijvoorbeeld gebouwen, constructies, installaties) naar een duidelijk werkbaar en leesbaar 3D computer model. Van de dikte van de muren, hoogte van de ruimtes, uittekenen van gevels, alles werkt de tekenaar uit. Hij houdt bovendien rekening met bouwvoorschriften, materiaalkeuze en de wensen van de klant. Een 3D-modelleur heeft veel materiaalkennis, is gedreven maar geconcentreerd, oplossingsgericht en heeft inlevingsvermogen.

Assistent-ontwerper

Als assistent-ontwerper maak je in opdracht deelontwerpen en zorg je dat deze worden uitgewerkt. Daarnaast verricht een assistent-ontwerper onderzoek en beidt een verscheidenheid aan ondersteunende diensten aan ontwerpers/architecten. De functie kent naast technische ook esthetische aspecten.

Aannemer

Voordat met de bouw van een woning, kantoorcomplex of winkelcentrum begonnen kan worden, moet er veel geregeld worden. Als werkvoorbereider bij een aannemer speel je in het voortraject een belangrijke rol. Je stelt de planning van het bouwproject vast. Je zorgt dat er voldoende mensen, materiaal en materieel op de bouwplaats zijn om het werk te doen. Daarna kan de bouw van start. Je werk stopt niet zodra de eerste paal de grond ingaat, je ziet er op toe dat het project binnen de kosten en planning blijft.

Bouwplaatsmanager

De bouwplaatsmanager van een bouwproject is degene die dagelijks op de bouwplaats aanwezig is om de leiding te geven aan het bouwproces. Hij/zij moet technisch inzicht hebben, goed kunnen plannen en organiseren, de voortgang van het proces kunnen bewaken, kwaliteitsgericht en stressbestendig zijn en mensen kunnen begeleiden (aansturen team). Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, moet de manager goed vooruit kijken en inspelen op de te verwachten omstandigheden.

Constructief ontwerper

Als constructief ontwerper bij een constructiebureau ontwerp je een veilige, betrouwbare en bruikbare draagconstructie (het skelet) voor een gebouw. De constructeur rekent uit of de constructie sterk genoeg is, stabiel blijft en of deze niet te veel doorbuigt. Om tot een goed skelet te komen, zal de constructeur het bouwwerk als het ware moeten uitkleden zodat alleen de dragende delen (kolommen, balken, vloeren en wanden) overblijven. Er zal een keuze in de geschikte materialen gemaakt moeten worden. Bekende materialen zijn beton, staal, hout en metselwerk. Een constructeur heeft een brede kennis van technieken en materialen en de vaardigheid om deze kennis toe te passen.

Adviseur bouwfysica, installatie- en milieutechniek

Je kunt aan de slag als adviseur op verschillende gebieden. Een adviseur bij een bouwfysisch bureau geeft advies op het gebied van klimaat, akoestiek en duurzaamheid. Een adviseur in projectontwikkeling geeft advies op het gebied van nieuwbouw en herontwikkeling voor de diverse markten van werken, wonen, recreatie, voorzieningen, infrastructuur en combinaties hiervan. De adviseur vastgoed geeft advies op het gebied van verkoop en het beheer van woningen en gebouwen. Hierbij heb je naast bouwkundig ook commercieel en financieel inzicht nodig. De adviseur woningcorporatie werkt als adviseur in het beheer en onderhoud van woningen die verhuurd worden in de sociale en vrije sector.

Bouwinformatieregisseur

Je bent de procesmanager van het BIM-project. Je hebt een regie-voerende rol waarin je verantwoordelijk bent voor het stellen van doelen, eisen en randvoorwaarden en het voorbereiden van de BIM-aspecten in contracten en de werkafspraken met de verschillende samenwerkende partijen in het bouwproces. Je stuurt en bewaakt de voortgang van het BIM-proces en draagt bij aan het leer- en veranderingsproces in de organisatie en de bouwketen. Je opereert op strategisch en tactisch niveau en brengt partijen bij elkaar.

Projectleider vergunningen

De projectleider vergunningen staat centraal in de besluitvorming omtrent bouwplannen en vult zijn dag met het behandelen van bouwaanvragen. Zijn werkzaamheden bestaan uit het zorgdragen voor het toetsen en beoordelen van aanvragen en verzoeken aan de hand van beleid, wet- en regelgeving en het adviseren over afhandeling van deze aanvragen en verzoeken. Hiervoor heb je de nodige kennis van het bouwbesluit nodig.

Als projectleider denk je mee in het voortraject en ben je verantwoordelijk voor de organisatorische, bouwkundige, communicatieve en financiële aspecten in de fase van uitvoering van meerdere projecten. Je geeft leiding aan werkvoorbereiders en uitvoerders en bewaakt het gehele proces van planning, inkoop, kwaliteit en rendement.

Projectleider onderhoud en beheer

De werkzaamheden van een beheerder van een gebouw spitsen zich toe op het ontwikkelen van het programma van eisen, het bepalen van de contractvorm en het sturen van de exploitatie of beheer van het gebouw. 

Technisch- commercieel medewerker

Als technisch commercieel medewerker ben je bezig met het werven van nieuwe opdrachten. Daarvoor houd je de markt in de gaten en selecteer je aankomende projecten waar je bedrijf een offerte voor uit kan brengen. Je zoekt goed uit wat de wensen en eisen van partijen zijn.

Afhankelijk van de grootte van je bedrijf bereken je een project helemaal door, besteed je het project aan en lever je het op. Als technisch commercieel medewerker ben je, afhankelijk van het bedrijf waar je werkt, betrokken bij een groter deel van het project of voer je een meer specialistische taak uit.