Willem Haak

Docent-onderzoeker Biobased Bouwen

Willem Haak heeft zijn opleiding genoten aan de TU Delft, Werktuigbouwkunde en Industrieel Ontwerpen (tot 2000). Daarna heeft hij verschillende functies vervuld, waaronder constructeur, ontwerper, tester en projectleider. Om zowel aan overdracht van kennis, naast ontwikkeling en toepassing te werken, heeft hij ongeveer 10 jaar geleden gekozen voor een docentschap bij de HZ-opleiding Engineering. Dit in combinatie met een onderzoekersrol bij verschillende lectoraten.

In het lectoraat Biobased Bouwen komen veel elementen samen, die Willem erg inspireren en verband leggen met eerder opgedane ervaring. Hiervoor is verbinden van ontwikkeling door toepassing en overdracht van kennis al genoemd. Daarnaast heeft hij in het RAAK-project WoonEconomie 2 gewerkt aan verbeterde samenwerking in de bouwketen. Zowel in het onderwijs als in kleinere projecten is het thema van biobased, cyclisch ondernemen, veelvuldig van belang geweest. Ontwerpen met het oog op kostprijs en toegevoegde waarde is een gereedschap dat keer op keer doelmatig blijkt te zijn. Tenslotte past de voorliefde voor en kennis van ontwerp en productie van vezelversterkte kunststoffen (onderwerp van de afstudeeropdracht) goed in een aantal projecten die binnen dit lectoraat moeten gaan lopen.