Projecten

Polder2C's: Living lab Hedwige-Prosperpolder

Is de kustbescherming veilig genoeg en hoe effectief is de noodhulp wanneer er een dijk breekt? Hoe kan de combinatie van kustbescherming en noodhulp effectief blijven wanneer er een noodsituatie uit breekt?

Building with Nature