Tony van der Hiele

Onderzoeker Aquaculture in Delta Areas

E: tony.vd.hiele@hz.nl
T: +31 (0)118 - 499 672

Ing. Tony van der Hiele heeft haar Bachelor of Water Management aan de HZ afgerond in 2007. Tijdens haar studie heeft ze zich toegelegd op zoutwater aquacultuur. Sindsdien werkt ze part-time voor de onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas, waar ze praktisch onderzoek doet en studenten begeleidt in toegepast onderzoek. Haar belangstelling ligt voornamelijk bij schelpdierkweek technieken, draagkracht in schelpdierkweeksystemen, modelleren en de toepassing van zout grondwater in aquacultuur.

Projecten

CoastObs

Aquaculture in Delta Areas

Tongkweek: Ja-Natuurlijk

Een onderzoek naar duurzaam kweken van tong.

Aquaculture in Delta Areas

Kustlaboratorium

Concrete aanbevelingen voor kansrijke locaties en inrichting van aquacultuur activiteiten in Waterdunen.

Aquaculture in Delta Areas