Teun Terpstra

Lector Resilient Deltas

E: t.terpstra@hz.nl

Teun Terpstra ziet zichzelf als 'kennisondernemer' vanuit het idee dat kennis fundamenteel is om strategische keuzes te maken. En dat deze kennis alleen waardevol is wanneer zij gedeeld en toegepast wordt met anderen.

De onderzoeksgroep Resilient Deltas doet onderzoek naar klimaatadaptatie, gedreven door vragen van (lokale) overheden en bedrijven. Het onderzoek resulteert in praktische adviezen over manieren om ons aan te passen aan risico's van overstromingen, droogte / waterschaarste en extreem weer, zoals zware regenval. Als multidisciplinaire groep hebben we brede expertise in huis op het gebied van risicoanalyse, ruimtelijke ordening, economie, governance en sociale wetenschappen. Geïnteresseerd in samenwerking? We staan altijd open om mogelijkheden te bespreken!

Projecten

Vitale infrastructuur in de veerkrachtige delta

Resilient Deltas

FRAMES: Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety

Het verminderen van de impact van overstromingen vanuit zee, rivieren en door extreme neerslag.

Resilient Deltas