Stef Bleyenberg

Onderzoeker Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

E: bley0006@hz.nl

Stef Bleyenberg is onderzoeker binnen het HZ Kenniscentrum Ondernemen & Innoveren. Hij heeft aan de HZ de opleiding Commerciële Economie. In 2021 heeft hij onderzoek uitgevoerd voor verschillende Interreg-projecten, zoals FRESH4Cs en Smart Services Bridge.

In FRESH4Cs wordt er gekeken naar de implementatie van alternatieve zoetwaterbronnen bij grootwatergebruikers, zoals de landbouw, industrie en drinkwaterbedrijven, en hoe zij beter kunnen samenwerken. In de Interreg Smart Services Bridge wordt er met ondernemers onderzoek gedaan naar nieuwe businessmodellen, impact en de adoptie van nieuwe technologieën.

Stef begeleidt ook studenten in de minor Innovatie in het MKB en hij vervult een ondersteunende rol in andere onderzoeksprojecten van KCOI.

Zijn eigenschappen zijn analytisch, nauwkeurig en flexibel en zijn expertise ligt op het vlak van (sociale) impact en duurzame innovatie.