Petra de Bil

Onderzoeker Healthy Region

E: petra.de.bil@hz.nl
T: +31 (0) 118-489820

Dr. Petra de Bil is hogeschoolhoofddocent en werkt als onderzoeker en studentenpsycholoog bij de HZ University of Applied Sciences. Samen met studenten deed ze o.a. onderzoek naar alcoholgebruik van jongeren, discriminatie onder jongeren en groepsvorming.

Na diploma’s Pabo, MO-A Nederlands en WO Psychologie promoveerde ze in 2016 op het onderwerp de rol van gedragsafstemming bij sociale uitsluiting.

Projecten

ENSURE

Het internationale project ENSURE zorgt er, middels peer-to peer-methodiek, voor dat mensen beter kunnen integreren in de samenleving. Er wordt gewerkt aan een nieuw kosteneffectief, geëvalueerd model om kwetsbaarheid en de kloof tussen mensen en overheidsdiensten te verminderen en te voorkomen.

Healthy Region

Alcoholgebruik onder Zeeuwse jongeren

Onderzoek van HZ-studenten naar het alcoholgebruik van Zeeuwse jongeren

Healthy Region