Patrick van Schaik

Lector Excellence and Innovation in Education

E: p.w.van.schaik@hz.nl

Patrick van Schaik werkt al zo’n twintig jaar binnen het voortgezet onderwijs als docent bewegingsonderwijs en sinds 2018 als onderwijskundige onderzoek en onderwijsontwikkeling binnen de vestigingen van het Calvijn College. Patrick is ook tien jaar werkzaam geweest als teamleider havo.

In 2015 studeerde Patrick af voor de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend kreeg hij een aanstelling als docent-promovendus, bij het Research Insitute for Child Development and Education en het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Patrick's promotieonderzoek richtte zich op het thema co-constructie van kennis in docent-ontwikkelgroepen. Eenvoudig gezegd deed hij onderzoek naar hoe docenten met elkaar leren en ontwikkelen binnen groepen, zoals professionele leergemeenschappen, wat dit oplevert en welke voorwaarden hierbij van belang zijn. Hij rondde in 2020 zijn promotie af. “Mijn affiniteit en groeiende expertise liggen vooral bij het meer leren van en met elkaar binnen én tussen scholen. Natuurlijk gaat het in de school om het leren van leerlingen, maar ik geloof dat daar waar leraren samen leren, leerlingen beter leren. Ik beschouw de school graag als een professionele leergemeenschap. Vanuit die expertise ben ik betrokken bij diverse samenwerkingsinitiatieven waarin we ons richten op het creëren en ondersteunen van een leer- en/of onderzoekscultuur in scholen”.

Patrick is op 1 juni begonnen als lector Onderwijsexcellentie.

Projecten

Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar motiverend onderwijs, leren op maat en de school als lerende organisatie.​