Pádraig Naughton

Onderzoeker en coördinator Asset Management

E: p.naughton@hz.nl

Pádraig Naughton heeft zijn opleiding genoten in zijn geboorteland Ierland. Hij heeft een studie Mechanical Engineering afgerond aan de National University of Ireland en een master Mechanical Engineering behaald aan het Trinity College Dublin.

Daarna heeft hij bij tal van grote bedrijven gewerkt. Zo was hij achttien jaar in dienst bij Dow in Terneuzen en iets meer dan vijf jaar bij Alliance Laundry Systems.

Sinds 2020 is hij onderzoeker en coördinator bij het lectoraat Asset Management. Zijn onderzoek focust zich op data-gestuurde, op risico’s gebaseerde technieken waarmee je voorspellende onderhoudsmodellen kunt maken. Deze kun je gebruiken om het onderhoud aan assets, zoals bruggen en wegen, te optimaliseren.

Pádraig heeft in het bijzonder aandacht voor duurzaamheid en levensduurverlenging. Hij is naar eigen zeggen ‘driven by a passion to innovate’ en wil ideeën omzetten in oplossingen die waarde toevoegen aan organisaties en bedrijven.

Projecten

Onderhoud aan Zeelandbrug

Doel van dit project is om het onderhoud aan de Zeelandbrug slimmer en efficiënter te plannen met als stip op de horizon 100 procent voorspelbaar onderhoud.

Assetmanagement

Riobase

In het RAAK Publiek-project Riobase werken HZ University of Applied Sciences, de Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en Evides aan de onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen rioolbeheerders van relatief kleine gemeenten met inzet van fit for purpose assetmanagementtechnieken risicogestuurd, onderbouwd met data en in onderlinge samenwerking efficiënt en effectief rioolbeheer in de praktijk brengen?

Assetmanagement

Circulair onderhoud in de procesindustrie

Onderzoek naar het verkleinen van de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Assetmanagement