Olaf Timmermans

Lector Healthy Region

E: olaf.timmermans@hz.nl
T: +31 (0)118 - 489 347

Prof. dr. Olaf Timmermans behaalde in 1985 de titel verpleegkundige aan het Zeeuws Instituut Zorgopleidingen. Vervolgens werkte Olaf in verschillende functies bij de voorloper van het huidige ADRZ en bij Emergis. Hij behaalde de titels Verpleegkundig Specialist (Utrecht, 1994) en Master of Science in Nursing (Cardiff, 2001).

Olaf is in 2002 overgestapt naar HZ University of Applied Sciences als docent verpleegkunde en is sinds 2004 aangesloten bij de vakgroep Verpleegkunde en Vroedkunde van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Olaf heeft in 2012 aan de Universiteit van Antwerpen zijn promotieonderzoek naar innovatie in de gezondheidszorg afgerond. Naast zijn werkzaamheden aan HZ University of Applied Sciences is Olaf als professor verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Antwerpen en is hij lid van de Raad van Toezicht ADRZ.

Projecten

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

Leren en werken in de zorg en welzijn in Zeeland innovatiever maken

Healthy Region

MONUMENT

Onderzoek naar het versterken van veerkracht en het doorzettingsvermogen van de mantelzorgers, zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven.

Healthy Region

Gezond in Zeeland

Gezond in Zeeland: Zeeuwse visie op gezondheid door onderzoekers en ondernemers

Healthy Region