Niels Groot

Lector Water Technology

E: niels.groot@hz.nl
T: +31 (0)118 - 489 805

Dr. ir. Niels Groot is lector Water Technology bij HZ University of Applied Sciences en waterspecialist bij Dow Benelux in Terneuzen. Niels is chemisch technoloog met een PhD in Katalyse (Technische Universiteit Eindhoven). Bij Dow werkt hij als interne water- en afvalwater adviseur, ondersteunend voor Dow’s productielocaties. Voor Dow Terneuzen leidt Niels de implementatie en continue verbetering van een robuust water systeem in nauwe samenwerking met Evides, Waterschap Scheldestromen en andere externe partners. 

Projecten

GO-Fresh II

In dit project draait het om de opslag van zoet water in natte periodes en het gebruik daarvan in tijden van droogte in deltagebieden.

Water Technology

Robuust Watersysteem

Een efficiënte waterkringloop voor heel Zeeuws-Vlaanderen.

Water Technology