Nathalie van de Zande

Docent-onderzoeker Healthy Region

E: zand0033@hz.nl

Nathalie werkt als docent-onderzoeker drie dagen per week voor het lectoraat gezonde regio en twee dagen voor de opleiding verpleegkunde. Naast lesgeven en onderzoek is ze projectleider van het Europese Interreg 2 Seas project SAIL (over het langer actief en onafhankelijk maken van ouderen) en coördinator van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (een netwerk om door middel van samenwerking en kennisdeling de ouderenzorg in Zeeland naar een hoger niveau te brengen).

Projecten

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

Een duurzaam samenwerkingsverband met als doel om de kwaliteit van leven en het welzijn van Zeeuwse ouderen te verbeteren.

Healthy Region

MONUMENT

Onderzoek naar het versterken van veerkracht en het doorzettingsvermogen van de mantelzorgers, zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven.

Healthy Region

SAIL

Stay Active and Independant for Longer (SAIL) is een internationaal project waarbij onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsindustrie met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen.

Healthy Region