Mischa Beckers

Lector Data Science

E: beck0003@hz.nl

Mischa Beckers is lector Data Science en verbonden aan de opleiding HBO-ICT van HZ. Data science is een onderzoeksproces dat het nemen van data-gedreven beslissingen ondersteunt. Hij integreert dit proces in het onderwijs en onderzoek. Daarbij werkt hij samen met collega's, studenten en opdrachtgevers van zowel HBO-ICT als van andere afdelingen binnen HZ en daarbuiten. 

In 1997 is Mischa gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op de toepassing van chemometrie in structuuranalyse van biomacromoleculen. Chemometrie omvat veel aspecten uit Data Science, waaronder statistiek, data mining en machine learning en software engineering. Vervolgens heeft hij bij Kluwer Academic Publishers als Electronic Publishing Specialist aan innovatieve toepassingen op basis van Natural Language Processing en tekst mining gewerkt. Sinds 2005 is hij aan de HZ verbonden en heeft diverse functies en rollen vervuld: docent, docent-onderzoeker/projectleider lectoraat ICT, prominente rol in curriculum ontwikkeling en accreditaties, opleidingscoördinator en nu als lector. 

Projecten

Riobase

In het RAAK Publiek-project Riobase werken HZ University of Applied Sciences, de Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en Evides aan de onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen rioolbeheerders van relatief kleine gemeenten met inzet van fit for purpose assetmanagementtechnieken risicogestuurd, onderbouwd met data en in onderlinge samenwerking efficiënt en effectief rioolbeheer in de praktijk brengen?

Assetmanagement

Circulair onderhoud in de procesindustrie

Onderzoek naar het verkleinen van de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Assetmanagement

Vitale infrastructuur in de veerkrachtige delta

Resilient Deltas