Martijn Leenknecht

Onderzoeker Excellence and Innovation in Education

E: m.j.m.leenknecht@hz.nl

Dr. Martijn Leenknecht is onderwijskundige en werkzaam als onderzoeker en beleidsadviseur bij de dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit van HZ. Zijn brede interesse en expertise in het hoger onderwijs en leren blijkt onder andere uit zijn proefschrift naar motiverende docentbenaderingen en zijn onderzoek naar formatief toetsen en feedback.

Voor HZ schreef hij mee aan de HZ Onderwijsvisie en hij leidde de (door)ontwikkeling van het HZ Toetsbeleid. Vanuit zijn rol als onderzoeker en beleidsadviseur probeert hij een aanjager te zijn van onderwijsinnovatie, bijvoorbeeld op het vlak van programmatisch toetsen. Daarbij zoekt hij altijd naar samenwerking in het vertalen van theorie naar de (eigen) praktijk.

Zijn werk als oprichter en coördinator van het landelijke Platform Leren van Toetsen (www.lerenvantoetsen.nl), waarbij samenwerking in kennisontwikkeling en –deling centraal staat, is een goede illustratie van zijn werkwijze.