Martijn Leenknecht

Onderzoeker Onderwijsexcellentie

E: m.j.m.leenknecht@hz.nl

Martijn Leenknecht MSc. is onderwijskundige en werkzaam als beleidsadviseur bij Dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit van HZ. Naast beleidsontwikkeling denkt hij mee bij implementatie van het beleid bij de verschillende opleidingen. Zijn aandachtsgebieden zijn toetsen & beoordelen, docentprofessionalisering, onderwijsbeleid en studiesucces. Hij is oprichter en coördinator van het landelijke Platform Leren van Toetsen. Dit platform is een samenwerking van hogescholen en wordt gecoördineerd door HZ, Hogeschool Rotterdam, en Avans Hogeschool. Het platform richt zich op kennisontwikkeling en –deling rondom feedback en de leerwaarde van toetsen & beoordelen in het hbo. Martijn is als promovendus verbonden aan het Roosevelt Center for Excellence in Education in Middelburg, waar hij onderzoek doet naar motiverende docentstijlen.

In het lectoraat zet Martijn zijn ervaring uit het hbo om naar het primair onderwijs. Zijn projecten richten zich op feedback dialogen, peer assessment, motivatie en zelfregulatie van leerlingen, en docentstijlen.