Marije Noordhoek

Projectmedewerker Kenniscentrum Kusttoerisme

E: m.noordhoek@hz.nl

Binnen het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is Marije betrokken bij verschillende projecten. In 2020 heeft ze onder meer analyses uitgevoerd rondom de invloed van het coronavirus (bijvoorbeeld op de economie en arbeidsmarkt) en is ze aangesloten bij projecten als het strandonderzoek Schouwen-Duiveland en het onderzoek naar de invloed van toerisme op leefbaarheid.

Verder is ze medeverantwoordelijk voor de communicatie rondom het kenniscentrum en het Europese project FACET.

Haar eigenschappen zijn plannen en organiseren, verbanden leggen, doelgericht en ondernemend.

Expertises: arbeidsmarkt, hospitalitypact en communicatie.

Projecten

Aanjaagprogramma voor toeristische ondernemers

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zijn in opdracht van Provincie Zeeland van start gegaan met een Aanjaagprogramma voor de Zeeuwse vrijetijdssector. Het is een programma dat is samengesteld voor ondernemers in de vrijetijdssector en hen helpt op een innovatieve en duurzame manier met de doorontwikkeling van hun bedrijf.

Kenniscentrum Kusttoerisme