Lukas Papenborg

Docent-onderzoeker Resilient Deltas

E: l.r.papenborg@hz.nl
T: +31 (0)6 - 16 43 98 31

Lukas Papenborg is docent-onderzoeker bij HZ Delta Academy. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijke vraagstukken in deltagebieden met speciale aandacht voor integratie van watermanagement issues in complexe verstedelijkingsprocessen wereldwijd.

Lukas heeft Stedenbouwkunde en Watermanagement gestudeerd aan respectievelijk de TU Delft en de Universiteit van Antwerpen. Binnen de onderzoeksgroep onderzoekt hij de verbindende rol van de ruimtelijke ordening voor een Resilient Delta. Naast zijn werk bij de onderzoeksgroep geeft hij ook les aan de Delta Academy en begeleidt hij studenten in hun onderzoeksprojecten.

Projecten

Sustainable and Resilient Coastal Cities

Resilient Deltas

FRAMES: Ontwikkeling van meerlaagse waterveiligheid in de Noordzee regio

Ontwikkeling van meerlaagse waterveiligheid in de praktijk vraagt om adaptief vermogen; geleerde lessen uit een lerende evaluatie van pilotprojecten in de Noordzee regio

Resilient Deltas

Vitale infrastructuur in de veerkrachtige delta

Resilient Deltas