Lisette Wijnia

Lector Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs

E: l.wijnia@hz.nl

Dr. Lisette Wijnia is lector Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs. Het lectoraat is een samenwerkingsverband tussen de HZ University of Applied Sciences en het Roosevelt Center for Excellence in Education. Een belangrijke missie van het lectoraat is het waarborgen van de optimale ontwikkeling van iedere leerling, ongeacht zijn of haar niveau of ondersteuningsbehoefte. Dit lectoraat wordt gefinancierd door het Zeeuwse voortgezet onderwijs, die georganiseerd zijn in het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs (ZBO).

Na het behalen van haar vwo diploma startte Lisette met de studie psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze studeerde cum laude af en ontving haar masterdiploma in de afstudeerrichting onderwijs- en ontwikkelingspsychologie. Voor haar masterscriptie “motivatie in probleemgestuurd onderwijs” ontving zij in 2008 de Unilever Research Prize.

In het hierop volgende jaar begon Lisette met haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Centraal hierin stond het onderwerp; “motivatie en prestatie in probleemgestuurd leren”. Het overkoepelende doel van dit proefschrift was om meer begrip te krijgen over motivatie en prestatie binnen probleem gestuurd onderwijs. In de studies beschreven in dit proefschrift kwamen twee centrale thema’s naar voren: het belang van het vinden van de juiste balans tussen de verantwoordelijkheid van de student en begeleiding vanuit de docent en de bruikbaarheid van tutorbeoordelingen in het voorspellen van studiesucces. In 2014 is zij cum laude gepromoveerd op dit onderzoek. Voor haar proefschrift heeft zij de studieprijs van Stichting Praemium Erasmianum ontvangen.

Na haar promotieonderzoek heeft Lisette als postdoctoraal onderzoeker aan verschillende projecten gewerkt. Zo deed zij onder andere onderzoek voor de Universiteit van Tilburg naar het teamleren van docententeams in het mbo en hield zij zich voor de Erasmus Universiteit Rotterdam onder meer bezig met onderzoek naar motivatie, zelfregulatie en probleemgestuurd onderwijs. Hierna ging zij aan de slag voor de University College Roosevelt, waar zij zich focust op het project “het effect van student-gestuurde leermethoden op motivatie en levenslang leren”.

Binnen het lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs houdt Lisette zich bezig met vraagstukken uit de praktijk van het Zeeuwse voortgezet onderwijs, welke worden onderzocht samen met docent-onderzoekers verbonden aan de verschillende scholen binnen het Zeeuwse voortgezet onderwijs. De thema’s waarop het lectoraat zich richt zijn; maatwerk en differentiatie, motiverend en uitdagend onderwijs en het bevorderen van “leren leren” en de leercultuur van de school.

Projecten

Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar motiverend onderwijs, leren op maat en de school als lerende organisatie.​

Onderwijsexcellentie Voortgezet Onderwijs