Kelly Beekman

Lector Onderwijsexcellentie

E: kelly.beekman@hz.nl

Dr. Kelly Beekman is lector Onderwijsexcellentie binnen het samenwerkingsverband van HZ, Roosevelt Centre for Excellence in Education (RCEE) en Scalda. 

De afgelopen jaren heeft Kelly in allerlei rollen en functies ervaring opgedaan in verschillende onderwijstypen. Na het vwo heeft ze de opleiding tot leraar basisonderwijs doorlopen en vervolgens onderwijswetenschappen gestudeerd aan de Open Universiteit. Ze heeft tien jaar in het basisonderwijs gewerkt als docent en later kwaliteitscoördinator, waarna ze haar onderwijscarrière vervolgde bij Pabo Avans Hogeschool. Hier werkte ze als hogeschooldocent en onderzoeker. Ook was ze binnen het Pabo Kenniscentrum intensief betrokken bij verschillende projecten, o.a. de academische opleidingsschool en het project Versterking samenwerking lerarenopleiding en werkveld (Scholen voor de toekomst). 

In 2015 is ze aan de Open Universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van formatieve toetsen op zelfregulatie en motivatie van basisschoolleerlingen. De vraag stond hierbij centraal hoe de inzet van formatieve toetsing bijdraagt aan het verbeteren van leervaardigheden. Formatief toetsen heeft als doel de leerkracht en leerlingen te informeren over de mate waarin de leerstof beheerst wordt. Ze verschaffen informatie over het leerproces en de wijze waarop hier sturing aan gegeven kan worden. Dit in tegenstelling tot summatief toetsen, waarbij de leerling wordt beoordeeld op het eindresultaat.

Binnen het lectoraat houdt ze zich bezig met onderzoek naar de leerbehoeften van leerlingen en hoe daar vervolgens naar te handelen. Vraagstukken omtrent de ontwikkeling van zelfregulatie komen aan bod en ook de impact van formatieve instructie- en evaluatiestrategieën zal niet ontbreken. Ook wordt vanuit de expertise van de kenniskringleden en de onderzoekers van de RCEE een belangrijke bijdrage geleverd aan thema’s als mindset, motivatie, feedback en student-gecentreerd leren. 

Binnen dit uitdagende lectoraat is de belangrijkste vraag hoe iedere leerling in staat gesteld kan worden om de eigen verwachtingen en die van de omgeving te overtreffen. Wat moet er gebeuren om iedere leerling het maximale uit zichzelf te laten halen en wat betekent dit voor de leeromgeving en de rol van de docent? Vanzelfsprekend wordt hierbij voortdurend gezocht naar de verbinding van wetenschappelijke kennis over het leren van leerlingen met de onderwijspraktijk, zodat de hogeschool, het werkveld, en natuurlijk de basisschoolleerling optimaal profiteren van de opbrengsten van onderzoek.