Kalina Mikolajczak-Degrauwe

Coördinator en senior-onderzoeker Healthy Region

E: k.mikolajczak@hz.nl

Kalina Mikolajczak-Degrauwe is coördinator en senior-onderzoeker bij het lectoraat Healthy Region en verantwoordelijk voor verschillende Europese projecten (Interreg). Naast onderzoeksactiviteiten is ze docent bij de opleiding International Business van de HZ University of Applied Sciences en psychologe in haar eigen psychologische praktijk.

Met haar achtergrond in psychologie (Master of Arts, 2009) en marketing & consumentengedrag (Phd in Applied Economics, 2013), liggen haar belangrijkste interesses in factoren die menselijk gedrag beïnvloeden in de verschillende contexten. Gefascineerd door het psychische en fysieke potentieel van de mens probeert ze in haar werk het beste uit haar klanten en studenten en zichzelf te halen.

Projecten

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In Zis_Leefbaarheid staat de vraag centraal welke beweegredenen studenten die afstuderen hebben om zich wel of niet in Zeeland te vestigen.

Healthy Region

MONUMENT

Onderzoek naar het versterken van veerkracht en het doorzettingsvermogen van de mantelzorgers, zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven.

Healthy Region

ENSURE

Het internationale project ENSURE zorgt er, middels peer-to peer-methodiek, voor dat mensen beter kunnen integreren in de samenleving. Er wordt gewerkt aan een nieuw kosteneffectief, geëvalueerd model om kwetsbaarheid en de kloof tussen mensen en overheidsdiensten te verminderen en te voorkomen.

Healthy Region