Jouke Heringa

Senior onderzoeker Aquaculture in Delta Areas

E: jouke.heringa@hz.nl

Jouke Heringa is sinds 1995 werkzaam bij de opleiding Water Management - Aquatische Ecotechnologie. Zijn hoofdwerkzaamheden zijn onderzoeken en adviseren van de projectmedewerkers en onderzoekers, het onderhouden van het externe netwerk van praktijkgericht aquacultuuronderzoek en het verbinden van initiatieven in de Zuidwestelijke Deltaregio en de Noordzee.

Expertise: Binnendijkse en buitendijkse aquacultuur, Integrated Multi-Trophic Aquaculture, waterkwaliteit, aquatische ecologie, modellering

‘Binnen de regio zijn er mogelijkheden tot productieverhoging in zoutwater en is het een uitdaging om deel te zijn van de transitie richting gecontroleerde productie en bij te dragen aan duurzame innovatie in deze ontwikkelende aquacultuursector’.

Projecten

Kustlaboratorium

Concrete aanbevelingen voor kansrijke locaties en inrichting van aquacultuur activiteiten in Waterdunen.

Aquaculture in Delta Areas

AquaVLAN 2

Onderzoek om belemmeringen weg te nemen zodat de aquacultuursector in de grensregio.

Aquaculture in Delta Areas

Zilte productie

Optimaliseren van buitendijkse kweek van mosselen, oesters, kokkels en nieuwe schelpdiersoorten als tapijtschelpen en venusschelpen.

Aquaculture in Delta Areas