Joost Stronkhorst

Lector Building with Nature

E: joost.stronkhorst@hz.nl

Dr. ing. Joost Stronkhorst is onderzoeker integraal kustbeheer bij Deltares in Delft en lector Building with Nature aan de HZ. In de loop der jaren is hij betrokken geweest bij de uitvoering van de Deltawerken, het terugdringen van zeevervuiling en kustlijn management om duinen en stranden te behouden. Hij werkt in binnen- en buitenland aan Building with Nature oplossingen die bijdragen aan waterveiligheid en regionale kustontwikkelingen.

Projecten

Sustainable and Resilient Coastal Cities

Resilient Deltas

Roggenplaat

Verloren zand terugbrengen op de zandplaat in de Oosterschelde, zodat vogels er kunnen eten en zeehonden er kunnen rusten.

Building with Nature