Jildou Schotanus

Promovendus Building with Nature

E: jildou.schotanus@hz.nl

Jildou Schotanus, MSc heeft een bachelor diploma Mariene Biologie en een master Evolution and Ecology van de University of Groningen. Sinds januari 2016 woont ze in Zeeland en is ze begonnen aan haar PhD. Ze is drie dagen in de week werkzaam aan de HZ en twee dagen aan het NIOZ. Haar onderzoek focust zich op het verbeteren van de aanleg van mosselbanken om de zandhonger in de Oosterschelde tegen te gaan, om de natuurwaarde te verhogen en om nieuwe productiegebieden voor mosselvissers te creëren. Daarnaast is ze vrijwilliger bij de Waddenvereniging waarbij ze mensen rondleidt over het wad. 

Projecten

Meerwaarde met mosselen

Een onderzoek naar de mogelijkheden om litorale mosselbanken in de Oosterschelde aan te leggen.

Building with Nature