Jeroen van Beers

Docent-onderzoeker Asset Management

E: jeroen.van.beers@hz.nl

Jeroen van Beers is een assetmanagement-professional met meer dan 25 jaar ervaring in de olie, gas en chemische industrie. Hij heeft de ambitie om assetmanagement naar een hoger niveau te tillen door de kwaliteit van de informatie te verhogen en waarde te halen uit geïntegreerde data-analyses.

Naast onderzoeker is Jeroen docent Assetmanagement en Materiaalkunde en is hij betrokken bij de opleidingen Industrial Engineering and Management, Engineering en Maritiem Officier.

Ook is hij een ervaren auditor van asset- en veiligheidsmanagementsystemen voor 'best-in-class performance evaluations', een IRCA-gecertificeerd auditor op kwaliteitsmanagementsystemen en gekwalificeerd docent en coach voor professionals uit de industrie en universitair afgestudeerden.

Projecten

Riobase

In het RAAK Publiek-project Riobase werken HZ University of Applied Sciences, de Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en Evides aan de onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen rioolbeheerders van relatief kleine gemeenten met inzet van fit for purpose assetmanagementtechnieken risicogestuurd, onderbouwd met data en in onderlinge samenwerking efficiënt en effectief rioolbeheer in de praktijk brengen?

Assetmanagement