Jeanette van Loo

Onderzoeker Onderwijsexcellentie

E: j.vanloo@onzewijs.nl

Sinds 2013 is Jeanette van Loo directeur van een middelgrote basisschool. Daarvoor werkte zij 20 jaar als leerkracht op veel scholen in diverse groepen. Ze is zeer visie-gericht: in haar werk gaat ze altijd uit van het waarom als voorloper van het hoe en wat. Ze heeft VWO gedaan, maar daarna bewust gekozen voor een HBO-opleiding, omdat het basisonderwijs haar zo trok. Ze heeft er nooit spijt van gehad, maar ze is wel altijd op zoek gebleven naar verdieping en verrijking via de opleiding Talentbegeleiding (Post HBO). Vanuit haar functie als directeur richt zij zich met name op ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van meerbegaafdheid op een reguliere school binnen de doelgroep 2 tot 12 jaar.

Waarom onderzoek naar onderwijsexcellentie in het primair onderwijs voor Jeanette interessant is? 
Excellente kinderen hebben excellente leerkrachten nodig. Ik denk dat excellente leerkrachten vervolgens voor alle kinderen het verschil maken. Mijn eigen onderzoek richt zich dan ook vooral op het effect van professionalisering van leerkrachten op het gebied van meerbegaafdheid. In mijn werk als directeur zoek ik voortdurend naar de juiste mix tussen intuïtief en doordacht handelen. Doordacht handelen wordt versterkt door te meten wat het effect van je doen en laten is. Het geeft je vertrouwen om goede keuzes te maken, zodat het uiteindelijk intuïtief wordt. Onderzoeks- en opbrengstgericht werken kan nog veel verder ingebed worden in het onderwijs. Het heeft binnen veel scholen de aandacht, maar het is nog maar een begin. Onderzoek naar onderwijsexcellentie kan dit vergroten. Ik denk dat het de mindset van leerkrachten veranderen en daarmee het onderwijs verbeteren.