Jacob van Berkel

Lector Delta Power

E: berk0018@hz.nl
T: +31 6 228 70 615

De drijvende kracht achter het lectoraat Delta Power is de net aangestelde lector dr. ir. ing. Jacob van Berkel. Hij is erg gepassioneerd als het gaat om duurzame energie. Naast zijn aanstelling als lector heeft Jacob een eigen bedrijf, Entry Technology, waarin de focus ligt op duurzame energie. Enerzijds adviseert hij overheden, onderzoeksinstellingen en fabrikanten over duurzame energietechnologieën: getijenergie en waterkracht,  zonne-energie, warmtepompen, energieopslag en thermodynamica. Anderzijds ontwikkelt, produceert en vermarkt hij zonne-energiesystemen. Naast ondernemer en wetenschapper is Jacob ook uitvinder. Hij heeft 11 octrooien op het gebied van zonne-energie, energieopslag en waterkracht. Zo heeft hij een kleine waterturbine ontworpen, waarvan er inmiddels zo’n drie miljoen zijn gemaakt. In zijn woonplaats in Rhenen wordt hij gekscherend ook wel ‘Willy Wortel’ genoemd.  

Projecten

Z-GRID: Innovatie energiemanagementsystemen vrijetijdssector

Het klimaat verandert snel. Om de opwarming van de aarde af te remmen moet de CO2-uitstoot verminderen. Het verduurzamen van energiesystemen speelt hierin een essentiële rol. De vrijetijdssector is geen koploper in de energietransitie én door de coronacrisis is het eigen vermogen om te investeren in verduurzaming vaak aangetast. Het Z-GRID-project zorgt voor een nieuwe boost in de energietransitie en gaat aan de slag met de ontwikkeling en tests van praktische en eenvoudige manieren van duurzaam energieverbruik.

Delta Power

Ports Energy and Carbon Savings (PECS)

Hoe kunnen havens verduurzamen?

Delta Power