Ingrid Snijders

Onderzoeker Healthy Region

E: ingrid.snijders@hz.nl

Ingrid heeft managementwetenschappen gestudeerd. Zij heeft ruim zeventien jaar ervaring in het onderwijs, onder meer in de rol van kwaliteitszorgmedewerker, coördinator, studieloopbaancoaching, docent onderzoeksvaardigheden en (service)marketing, afstudeerbegeleider en docent-onderzoeker.

Ze heeft een promotieonderzoek uitgevoerd naar duurzame relaties in het hoger onderwijs. Zaar onderzoek ging over het effect van de kwaliteit van de relatie tussen studenten en hun opleiding op betrokkenheid van studenten, hun loyaliteit (zowel tijdens als na hun studie) en hun studiesucces.

Voor haar proefschrift deed ze vier deelonderzoeken:

1. Uit welke aspecten bestaat de door de studenten gepercipieerde relatiekwaliteit?
2. Welk effect heeft deze relatiekwaliteit op studentengagement, -loyaliteit en studiesucces?
3. Hoe verhouden deze variabelen zich in het verloop van de studie?
4. (Hoe) heeft relatiekwaliteit een (in)direct effect op alumniloyaliteit?

Ingrid's onderzoeksinteresses zijn: Education, Student/faculty interactions, Relationship Quality, Student Engagement, Student Loyalty, Alumni Loyalty and Study succes.

Projecten

Zis_Leefbaarheid

In Zis_Leefbaarheid staat de vraag centraal welke beweegredenen studenten die afstuderen hebben om zich in de regio Zeeland te vestigen.

Healthy Region

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

Leren en werken in de zorg en welzijn in Zeeland innovatiever maken

Healthy Region

MONUMENT

Onderzoek naar het versterken van veerkracht en het doorzettingsvermogen van de mantelzorgers, zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven.

Healthy Region