Ingrid Snijders

Onderzoeker Onderwijsexcellentie

E: ingrid.snijders@hz.nl

Ingrid heeft managementwetenschappen gestudeerd. Zij heeft ruim 17 jaar ervaring in het onderwijs, onder meer in de rol van kwaliteitszorgmedewerker, coördinator, studieloopbaancoaching, docent onderzoeksvaardigheden en (service) marketing, afstudeerbegeleider en docent-onderzoeker. Momenteel voert zij promotieonderzoek naar duurzame relaties in het hoger onderwijs uit. Ze onderzoekt het effect van de kwaliteit van de relatie tussen studenten en hun opleiding op betrokkenheid van studenten, hun loyaliteit zowel tijdens als na hun studie en hun studiesucces. Voor dit promotieonderzoek is zij beloond met de NWO Promotiebeurs voor Leraren. 

Waarom onderzoek naar onderwijsexcellentie in het primair onderwijs voor mij interessant is? 
Vanuit mijn rol als docent wil ik graag weten hoe studenten en leerlingen hun onderwijs beleven. Niet alleen vind ik het van belang dat zij plezier hebben in hun onderwijs/studie, maar ook hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen en daarmee succesvol kunnen zijn. Mijn promotieonderzoek “Duurzame relaties in het Hoger Onderwijs” ben ik gestart in februari 2015. Het onderzoek gaat in op de manier waarop hogescholen omgaan met en gericht zijn op de student van tegenwoordig. Het speelt hiermee in op trends en actuele problematiek in het Hoger Onderwijs zoals uitval en langstudeerders. Naar analogie van klantgerichtheid in het bedrijfsleven, wordt het belang van studentgerichtheid en het aangaan van (lange termijn) relaties steeds meer ingezien door hoger onderwijsinstellingen. In dit onderzoek wordt daarom de kwaliteit van de relatie tussen studenten en hun opleiding (d.i. relatiekwaliteit) onderzocht en het effect daarvan op studentengagement (studiebeleving), -loyaliteit en studiesucces. 

Dit wordt gedaan aan de hand van vier deelstudies die onderdeel zijn van het uiteindelijke proefschrift:
1. Uit welke aspecten bestaat de door de studenten gepercipieerde relatiekwaliteit;
2. Welk effect heeft deze relatiekwaliteit op studentengagement, -loyaliteit en studiesucces; 
3. Hoe verhouden deze variabelen zich in het verloop van de studie;
4. (Hoe) heeft relatiekwaliteit een (in)direct effect op alumniloyaliteit? Voor meer informatie over dit onderzoek zie www.ingridsnijders.com

Onderzoekinteresses: Education, Student/faculty interactions, Relationship Quality, Student Engagement, Student Loyalty, Alumni Loyalty, Study succes. SEM. CIT