Ingrid Snijders

Onderzoeker Healthy Region

E: ingrid.snijders@hz.nl

Ingrid Snijders is als senior-onderzoeker verbonden aan het Applied Research Center Vitality van HZ University of Applied Sciences, bij het lectoraat Healthy Region. Haar huidige werk richt zich op verschillende (internationale) onderzoeksprojecten.

In 2021 is Ingrid gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. In haar proefschrift gaat zij uit van de Social Exchange Theory en past zij ideeën vanuit de relationship and servicesmanagement toe in het hoger onderwijs. Deze zijn vertaald naar een onderzoeksmodel om relatiekwaliteit en betrokkenheid in het hoger onderwijs te onderzoeken. Het onderliggende onderzoeksvoorstel is beloond met de NWO-Promotiebeurs voor Leraren (Grantnumber 023.006.035).

Onderzoeksvaardigheden

Ingrid doceerde aan de HZ onderzoeksvaardigheden en gaf afstudeerbegeleiding aan studenten van mens en gedrag en economische opleidingen. Tevens hield zij de positie als coördinator Studieloopbaancoaching bij de Academie voor Economie en was werkzaam bij de afdeling Kwaliteitszorg.

In het kader van haar promotieonderzoek heeft Ingrid op verscheidene internationale congressen haar onderzoeksartikelen gepresenteerd die inmiddels in internationale wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd. Met een voorliefde voor het doen van onderzoek is Ingrid altijd nieuwsgierig naar nieuwe onderzoekprojecten. Daarbij maakt zij graag verschillende cross-overs in theorie, methodologie en toepassing in de praktijk.

Projecten

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In Zis_Leefbaarheid staat de vraag centraal welke beweegredenen studenten die afstuderen hebben om zich wel of niet in Zeeland te vestigen.

Healthy Region

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

Leren en werken in de zorg en welzijn in Zeeland innovatiever maken

Healthy Region

MONUMENT

Onderzoek naar het versterken van veerkracht en het doorzettingsvermogen van de mantelzorgers, zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven.

Healthy Region