Harm IJben

Projectmanager Kenniscentrum Kusttoerisme

E: H.ijben@hz.nl

Door kritische vragen te stellen, zet Harm mensen aan tot anders denken, buiten de gebaande paden. Hiermee biedt hij ook inzicht in de samenhang tussen complexe vraagstukken. Daarnaast zet hij mensen aan tot actie, door ze onderdeel te laten zijn van een veranderingsproces en/of door resultaten van onderzoeken te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Zijn eigenschappen zijn omdenken, leggen van verbanden, enthousiasmeren en doelgericht zijn.

Expertises: toeristische recreatieve mobiliteit en toeristische draagkracht vanuit inwonersperspectief.

Projecten

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In Zis_Leefbaarheid staat de vraag centraal welke beweegredenen studenten die afstuderen hebben om zich wel of niet in Zeeland te vestigen.

Healthy Region

Kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid

Kenniscentrum Kusttoerisme

Bestemming Zeeland 2030

Kenniscentrum Kusttoerisme