Tanja Moerdijk

Docent-onderzoeker Marine Biobased Specialties

E: tanja.moerdijk@hz.nl

Tanja Moerdijk is een analytisch chemicus, die is gespecialiseerd in het toepassen van chemische kennis in het verwaarden van zeewier als grondstof in een bio-circulaire economie met food, eiwitvervangers en bioplastics als keywords.

Samen met studenten verdiept Tanja zich onder meer in het chemische smaak- en textuurprofiel van zeewier om zo bij te dragen aan een duurzame productie en verwerking van zeewier tot eindproduct voor de consument. Tevens coördineert zij de ontwikkeling van een geïntegreerde onderzoeksleerlijn in het chemie-curriculum waardoor inbedding van praktijkgericht onderzoek in de opleiding wordt geborgd.

Zeewier heeft potentie

Haar visie is dat zeewier potentie heeft voor de toekomst wereldwijd, in Nederland, maar vooral ook in Zeeland. "Praktijkgericht onderzoek kan een wezenlijke bijdrage leveren. De HZ-onderzoeksgroepen kunnen de provincie helpen om zich te positioneren en profileren als zeewierregio." Samenwerking met de beroepspraktijk, maar ook tussen disciplines, denk aan chemie, aquacultuur, datascience, engineering, toerime en sconomie is volgens Tanja van cruciaal belang.

Projecten

Circular Seaweed feed

Marine Biobased Specialties

Aahminozuren!

Hoe kun je enkele kleine eiwitten - en de aminozuren waaruit deze zijn opgebouwd- chemisch karakteriseren en op een doelmatige wijze sensorisch beoordelen?

Marine Biobased Specialties

ValgOrize

Marine Biobased Specialties