Carlien Nijdam

Docent-onderzoeker Onderwijsexcellentie

E: carlien.nijdam@hz.nl

Na haar studie milieukunde (Van Hall Instituut, Groningen) is Carlien in Middelburg bij het RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee) gaan werken. Ze participeerde daar in een onderzoek naar eutrofiëring van de Noordzee. Na een aantal jaren ging ze bij DGW (Dienst Landelijk Gebied) in Goes werken. Daar hield ze zich binnen ruilverkavelingsprogramma’s bezig met milieukundige onderwerpen. Tijdens het werken bij deze dienst realiseerde ze zich dat ze zich meer met educatie bezig wilde gaan houden, met name in het vakgebied natuur- en milieueducatie. Ze is daar begonnen met haar lesbevoegdheid te halen. 

In 1997 is ze bij de opleiding AET (Aquatische Ecotechnologie) aan de HZ gaan werken en heeft zich daar met veel plezier verder bekwaamd in het werken met studenten en het lesgeven. Vanaf 2004 is ze bij de Pabo van de HZ natuur, wetenschap en technologie gaan geven. In 2014 heeft ze haar Master Leren en Innoveren gehaald, waar ze haar afstudeeronderzoek naar lessen N&T binnen Outdoor Education heb gedaan. Tot op heden vindt ze het interessant om met toekomstige leerkrachten basisonderwijs de mogelijkheden en inhouden van natuur-, wetenschap- en technologieonderwijs te verkennen. Daarbij denkt ze vaak terug aan haar eigen basisschooltijd waar ze veel naar buiten keek en niet in haar schoolboeken en na schooltijd altijd buiten speelde. Nog steeds is ze een echt “buitenmens”. 

Waarom onderzoek naar onderwijsexcellentie in het primair onderwijs voor Carlien interessant is? 
Vanuit mijn interesse voor de (natuurlijke) omgeving en de mogelijkheden die de omgeving biedt bij het leren en het ontwikkelen van kinderen wil ik de positieve effecten verder leren kennen en inzetten bij het nadenken over de inrichting van omgeving voor kinderen. Die omgeving kan de schoolomgeving zijn, maar ook die van buitenschoolse opvang of  integrale kindcentra. Onderwijsexcellentie bestaat daarbij voor mij uit het verder ontwikkelen van het belang en de betekenis van de natuurlijke omgeving voor ontwikkeling van kinderen en het betrekken van professionals daarbij.

Projecten

Groene Revolutie - Zeeuwse Schoolpleinen

Hoe staat het in Zeeland met de schoolpleinen? Zijn ze overwegend grijs of juist groen? Wat doet het plein met leerlingen, en hoe ervaren leerkrachten hun plein?

Expertise and Valorisation Management